[SISÄLLYSLUETTELO]  [PÄÄSIVU]  [HISTORIA]  [VESTERVIK]  [BREDVIK]  [GRUNDSUND]  [RILAX]  [STORÖN]  [PARGAS]

[PRÄSTKULLA]  [LÅNGSTRAND]  [VIMONBÖLE]  [STORHOLMEN]  [SKOGBYTRÄSKET]  [HARPARSKOG]  [SPJUTBÖLE]

[BJÖRKKULLA]  [VITSAND]  [BJÖRNHOLMEN]  [ODENSÖ]  [SOMMARÖ]  [SKÅLDÖ]  [BAGGÖN]  [SIVUKARTTA]

 

VITSAND

Vitsandin alue

  Karttamerkit

- Vitsandin alue sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä pääpuolustuslinjasta. Alueella on jäänteet kolmesta numeroidusta rakenteesta. Näistä kolmesta rakenne numero 195 on mielenkiintoisin vierailla, vaikkakaan pääsy rakenteella ei ole helpoimmasta päästä maastosta johtuen. Samalla paikalla on myös sijainnut tykkiasema jo Krimin sodan aikana. Tästä johtuen rakenteiden hahmottaminen on hankalaa, koska eri aikakausien rakenteet ovat sekoittuneet keskenään. Vanhimmat rakenteet ovat Krimin sodan aikaisia ja uudemmat Jatkosodan aikaisia.

- Kartan mukaan alueelle suunniteltiin konekivääripesäke varustettuna tähystyskuvulla, majoitusbunkkeri/korsu viidellekymmenelle miehellä sekä tykkiasema. Näistä kolmesta rakenteesta tykkiasema on helpoiten löydettävissä ja nähtävissä alueella. Aloitettu rakennustyö on jättimäinen ja sen huomaa jo sangen kaukaa, kun vain osuu oikeaan paikkaan. Luultavasti rakenteen  iso koko johtuu pohjana olevasta Krimin sodan aikaisesta tykkiasemasta. Kartan mukaan tykkiasema on sijoitettu niin, että se olisi voinut ampua Tammisaareen johtavan väylän suuntaisesti. Tässä mielessä sekä rakenne 195, että rakenne 214 jonka voi löytää Skogbyn alueelta, suojasivat Tammisaareen johtavaa väylää.

- Kuitenkin vaikuttaa siltä, että suunnitelmaa on muokattu hieman, koska tykin ampumasuunta ei ole ollut täysin väylän suuntainen vaan hieman poikittainen. Tykit ovat osoittaneet enemmänkin kohti Odensötä, kuin itse väylää kohden. Lisäksi vaikuttaa siltä ettei tykkiasema koskaan valmistunut täysin, joten on vaikea sanoa miltä alue ja ampumasuunta olisi näyttänyt valmiissa asemassa. Siitä huolimatta niin paljon alueella on saatu valmiiksi korsujen, yhdys- ja taisteluhautojen sekä teiden osalta, että mitä ilmeisimmin tykkiasema oli käytössä Hangon rintaman aikana.

- Tykkiaseman oikealla sivustalla on lisäksi rakenne, joka kuitenkin on menettänyt muotonsa lähes täydellisesti. Kuten linnoituskartta ilmoittaa, oli konekivääripesäke suunniteltu oikealle sivustalla ja mitä luultavimmin rakenteen jäänteet, jotka ovat edelleen näkyvissä, pitivät sisällänsä tämän konekivääripesäkkeen.

Ruotsalainen vapaaehtoispataljoona, 1941 Hanko, Suomen puolesta

- Alueella on lisäksi korsun jäänteitä, jotka yhdessä olisivat kyenneet majoittamaan viisikymmentä miestä, jollainen majoituskapasiteetti alueelle oli suunniteltu. Tykkiaseman takana sijaitsevalla korkealla kukkulalla on lisäksi iso kuoppa. Näkymä kukkulalta on hyvä kohden Björnholmenia, saarta joka on täynnä bunkkereita, ilmatorjunta-asemia, konekivääripesäkkeitä ja tykkiasemia. Lisäksi kun kuvittelee miehet työntouhuun Vitsandin tykkiasemassa, olisi kukkula antanut hyvän yleisnäkymän koko miehistön toimintaan asemassa.

- Kaikille edellä mainituille rakenteille on kuitenkin käytetty pohjana Krimin sodan aikaista tykkiasemaa, mikä tekee rakenteiden varman tunnistamisen vaikeaksi.

- Alueen kaksi muuta rakennetta ovat 459 ja 202. Rakenne 459 oli komentopaikka. Nykyään rakennetta on hankala löytää. Alueelta löytyy matala kuoppa, jonka ympäristö on täynnä pienehköjä irtokiviä. Tämä on kaikki mitä komentopaikasta on jäljellä. Lähellä risteystä, jonka voi kartalla nähdä rakenteen 459 pohjoispuolella, on useita korsun jäänteitä, jotka on helppo nähdä läheiseltä tieltä. Kuudenkymmenen miehen majoitustilat oli suunniteltu tähän komentopaikkaan, mutta alueelta ei löydy näin isoa yksittäistä rakennelmaa. Kaikki korsun jäänteet yhdessä kuitenkin olisivat pystyneet majoittamaan tämän miesmäärän helposti.

- Rakenne 202 karttamerkin mukaan oli sirpaleilta suojaava majoituskorsu jossa oli lisäksi suoja panssarintorjuntatykille. Tämän rakenteen löytää helposti läheisesti metsästä ja rakenne on säilynyt yllättävän hyvin. Tietenkin tukit ovat mädäntyneet jo aikoja sitten tai ne siirrettiin pois kaiken muun käyttökelpoisen kanssa sen jälkeen, kun venäläiset olivat evakuoineet Hangon tukikohtansa. Kuitenkin syvä kuoppa on säilynyt erittäin tunnistettavana metsässä. Yli kuusikymmentä vuotta se on säilynyt metsässä yksin lähes koskemattomana.

- Henkilökohtaiset huomautukseni perustuvat tilanteeseen puolustuslinjassa vuosina 2005 ja 2006.

Rakenteet 1xx

- Rakenne 195 on ainoa rakenne alueella rakenteista, jotka numeroitiin alkaen numero yhdellä. Rakenne 195 on ollut erittäin vahva ja tulivoimainen puolustusasema, jos rakenne koskaan toteutui suunnitellulla tavalla. 195 olisi kyennyt puolustamaan Tammisaareen johtavaa väylää erittäin tehokkaasti.

 

Numero

Linnoituskortti

Huomautus

195

Ei

Iso tykkiasema. Paikalla on sijannut tykkiasema jo Krimin sodan aikana.

 

Rakenteet 2xx

- Vain yksi rakenne rakenteista, jotka numeroitiin alkaen numero kahdella, suunniteltiin Vitsandin alueelle. Rakenne 202 oli sirpaleilta suojaa majoituskorsu jossa oli lisäksi suoja panssarintorjuntatykille. Muita korsun jäänteitä on näkyvissä lähellä tasoristeystä.

 

Numero

Linnoituskortti

Huomautus

202

Ei

 

 

Rakenteet 4xx

- Rakenne 459 oli komentopaikka. Rakennetta ei rakennettu suunnitelmien mukaisesti, koska alueelta ei löydy yhtä rakennetta joka olisi kyennyt majoittamaan kuusikymmentä miestä. Siitä huolimatta jonkin verran korsun jäänteitä löytyy läheltä teitä ja risteysalueita.

 

Numero

Linnoituskortti

Huomautus

459

Ei

 

 

Muut rakenteet puolustuslinjassa

 

Kuvaus Huomautus

Kaapelikelan jäänteet

Samanlainen raunio kuin Vimonbölen alueella.

Panssarivaunueste

Näkyy Leksvallin tielle.

Taisteluhautalinja

Sijaitsee lähellä Leksvallin kylää. Etäisyys Vitsandin puolustusrakenteisiin on noin neljä kilometriä ja etäisyys Tammisaareen noin viisi kilometriä.

Copyright © 2005, 2006 Kimmo Nummela