[SISÄLLYSLUETTELO]  [PÄÄSIVU]  [HISTORIA]  [VESTERVIK]  [BREDVIK]  [GRUNDSUND]  [RILAX]  [STORÖN]  [PARGAS]

[PRÄSTKULLA]  [LÅNGSTRAND]  [VIMONBÖLE]  [STORHOLMEN]  [SKOGBYTRÄSKET]  [HARPARSKOG]  [SPJUTBÖLE]

[BJÖRKKULLA]  [VITSAND]  [BJÖRNHOLMEN]  [ODENSÖ]  [SOMMARÖ]  [SKÅLDÖ]  [BAGGÖN]  [SIVUKARTTA]

 

VESTERVIK

Vestervikin alue

  Karttamerkit

- Vestervikin alue on läntisin piste Harparskog-linjassa (H-asema). Puolustuslinja alkaa täältä tai päättyy tänne, riippuen siitä miten asian haluaa ajatella. Täältä länteen on vain avomeri ja muutama pienempi saari ennen Hiittisten aluetta. Örön linnake sijaitsee Hiittisten alueella ja linnake myös osallistui Hangon rintaman taisteluihin raskaalla sekä järeällä patteristollansa. Erityisesti Örön linnake kunnostautui Bengtskärin taistelun aikana. Lisäjoukot lähtivät taisteluun Örön linnakkeelta ja linnakkeen tykit olivat myös käytössä taistelun aikana.

- Vestervikin alue on ollut mielenkiintoinen paikka vierailla kymmeniä vuosia sitten ja on sitä osittain edelleenkin. Puolustusvoimien suorittaman inventoinnin perusteella, vuonna 1955 rannikkotykkiasema numero 70 on ollut hyvässä kunnossa ja näin on asian laita myös vuonna 2006. Asema jossa on  kaksi avointa tykkipesäkettä 76/50-tykeille, betoninen majoitusbunkkeri puolijoukkueelle, kaksi ammusbunkkeria, kaksi IT-konekivääriasemaa sekä valonheitinasema, löytyy edelleen alueelta lähes täydellisessä kunnossa. Betoni toki antaa jo hieman periksi ajan hampaalle, mutta muilta osin rannikkotykkiasema on sangen vaikuttava kokonaisuus.

- Ei ole vaikeata arvata miksi tämä alue valittiin rakenteen 70 sijoituspaikaksi. Näkymä Vestervikin kallioilta on erinomainen. Itse Hankoniemikin näkyy kallioilta hyvin. Kaksi tykkiä näillä kallioilla pystyi suojaamaan läntisen sivustan erittäin hyvin. Tämä on myös nähtävissä linnoituskartassa. Näkymä kohden Horsön saarta on myös lähes esteetön. Horsön saaressa käytiin ankaria taisteluita kesällä 1941.

Sota on syttynyt. Rajamuodollisuuksia ei enään tarvita

- Nykyään kuitenkin alueella missä rakenne 70 sijaitsee on paljon kesämökkejä. Koko rannikkotykkiasema on kesämökkien pihapiirissä, joten jos paikalla on kesäasukkaita, on ehdottoman tarpeellista kysyä lupa ennen rakenteisiin tutustumista. Koska rakenne sijaitsee aivan pihapiirissä, jäi se myös meiltä löytämättä ensimmäisellä kerralla. Vasta kun Hankoniemen alueen historian erittäin hyvin tunteva henkilö vahvisti, että asema on ollut edelleen olemassa 80- ja 90-luvuilla ja että asemaa on käytännössä mahdonta tuhota, pystyimme aseman löytämään.

- Muut alueen rakenteet sijaitsevat lähes kokokaan Björkvikin niemellä. Taktisten karttamerkkien mukaan rakenteet olisivat olleet konekivääribunkkereita tai korsuja. Selviä korsun jäänteitä löytyy edelleen alueelta erityisesti pienen luodon vastapäiseltä alueelta. Itse luoto on näkyvissä linnoituskartalla. Näiden rakenteiden takana ovat majoituskorsun jäänteet, joka on ollut rakenne 420. Tämän majoituskorsun rakenteet ovat säilyneet hämmästyttävän hyvin kaikki nämä vuodet.

- Rakenne 600 oli karttamerkkien mukaan majoitusbunkkeri tai korsu. Kyseistä rakennetta on erittäin vaikea löytää alueelta. Yksittäisten rakenteiden löytäminen maastosta on aina vaikeata ja tämä päätee siis myös rakenteeseen 600. Kuudessakymmenessä vuodessa kuolleet lehdet ja muu maatuva materiaali on loiventanut rakenteiden muotoja niin paljon, että jäänteiden tunnistaminen metsästä on enemmänkin uskon asia kuin mitään muuta.

- Vaikka linnoituskartta näyttää alueelle myös panssarivaunuesteitä lähelle rantaviivaa, ei näiden rakentamisesta voi enää saada täyttä varmuutta.

- Henkilökohtaiset huomautukseni perustuvat tilanteeseen puolustuslinjassa vuosina 2005 ja 2006.

Rakenteet, jotka on numeroitu kahdella numerolla

- Ainoa rakenne alueelle, joka on numeroitu kahdella numerolla, on rakenne 70. Kyseessä on suhteellisen iso rannikkotykkiasema, joka oli aseistettu kahdella rannikkotykillä. Lisäksi alueella on betonista rakennetut ammusvarastot ja majoitustilat.

 

Numero

Linnoituskortti

Huomautus

70, a, b, c, d, e & f

Kyllä

Rannikkotykki-
asema on edelleen erinomaissa kunnossa, mutta sijaitsee kokonaisuudessaan kesämökkien pihapiirissä.

 

Rakenteet 4xx

- Rakenteet, jotka on numeroitu alkaen numero neljällä, muodostavat hyvin yhtenäisen aseman Vestervikin alueella. Kaksi rakenteista on merkitty konekivääripesäkkeiksi linnoituskarttaan. Kolmas numeroitu rakenne on ollut majoituskorsu. Kaikki nämä rakenteet löytyvät alueelta. Tosin rakenteet eivät täysin vastaa linnoituskartan ilmoittamia rakenteita.

 

Numero

Linnoituskortti

Huomautus

401

Ei

 

402 Ei  
420 Ei Korsun jäänteet ovat erittäin hyvässä kunnossa.

 

Rakenteet 6xx

- Ainoa rakenne Vestervikin alueella, joka on numeroitu alkaen numero kuudella, on rakenne 600. Suunnitelman mukaan kyseessä oli majoitusbunkkeri/korsu, joka olisi kyennyt majoittamaan kaksikymmentä miestä.

 

Numero

Linnoituskortti

Huomautus

600

Ei

 Täyttä varmuutta rakenteen löytymisestä alueelta ei ole.

Copyright © 2005, 2006 Kimmo Nummela