[SISÄLLYSLUETTELO]  [PÄÄSIVU]  [HISTORIA]  [VESTERVIK]  [BREDVIK]  [GRUNDSUND]  [RILAX]  [STORÖN]  [PARGAS]

[PRÄSTKULLA]  [LÅNGSTRAND]  [VIMONBÖLE]  [STORHOLMEN]  [SKOGBYTRÄSKET]  [HARPARSKOG]  [SPJUTBÖLE]

[BJÖRKKULLA]  [VITSAND]  [BJÖRNHOLMEN]  [ODENSÖ]  [SOMMARÖ]  [SKÅLDÖ]  [BAGGÖN]  [SIVUKARTTA]

 

STORHOLMEN

Storholmenin alue

  Karttamerkit

- Storholmenin saarelta löytyy kaksi numeroitua rakennetta. Kyseinen saari on suojannut Hankoniemen läntistä sivustaa samaan tapaan, kuin Björnholmenin saari Hankoniemen itäistä sivustaa. Lisäksi saarelta löytyy jonkin verran taisteluhautoja, sekä ainakin yksi konekivääriaseman jäänne. Rakenteiden tehtävän tärkeys näkyy niiden massiivisessa koossa. Lähes koko saari onkin louhittu tämän vuoksi ontoksi.

- Rakenne 222 täysin valmiina olisi ollut konekivääribunkkeri/pesäke. Lisäksi rakenteessa olisi ollut majoitustilat kahdellekymmenelle miehelle. Rakenne on saatu lähes valmiiksi ja se on mitä ilmeisimmin ollut aseistettu sodan aikana. Bunkkerista löytyy edelleen kiinnikkeet konekiväärinjalustalle. Rakenne olisi kyennyt auttamaan itse Hankoniemen puolustuksessa. Ampumasuunta on kohden rakenteiden 218 & 456 sekä 217 & 457 etumaastoa, jotka sijaitsevat Harparskogin alueella.

Valmiina hyökkäämään vihollisen hallussa olevaan saareen

- Rakenne 223 on enemmän keskeneräinen kuin 222. Rakenne 223 olisi valmistuessaan ollut aseistettu konekiväärillä ja panssarintorjuntatykillä. Hyökkäys järven kautta Hankoniemelle tai Vimonbölen alueelle, olisi joutunut tämän rakenteen tulituksen kohteeksi. Rakenne on kokonaan louhittu kallioon ja näyttää erittäin vahvatekoiselta. Suora osuma rakenteen kattoon tuskin olisi aiheuttanut minkäänlaista murhetta bunkkerin miehistölle. Kyseessä on kuitenkin yksi harvoja rakenteita Harparskog-linjalla, joka on rakennettu ampumaan kohden rintamasuuntaa.

- Tästä syystä ampuma-aukot on rakennettu erittäin matalalle ja kalliota on jätetty huomattavan paljon jäljelle. Tämän tarkoitus on mitä ilmeisimmin ollut estää rakenteen etuseinän kasvaminen liian korkeaksi. Korkea etuseinä olisi ollut tähystettävissä helpommin ja erittäin altis suoralle tulitukselle. Ampuma-aukot eivät kuitenkaan ole täysin valmiita, joten on mahdotonta sanoa täysin varmasti miltä ne olisivat näyttäneet valmiina.

- Rakenteen 223 vieressä on myös joitakin taisteluhautoja. Kyseiset taisteluhaudat on rakennettu erittäin hyvään paikkaan, korkean kukkulan laelle. Näkymä kukkulalta on erinomainen ja paikkaa olisi ollut helppo puolustaa tosipaikan tullen. Käytännössä kuitenkaan rakenteet eivät joutuneet tositoimiin tykistötulta lukuunottamatta.

- Peitenimet bunkkereille ovat eläimiä taikka miehen ja naisen nimiä.

 - Henkilökohtaiset huomautukseni perustuvat tilanteeseen puolustuslinjassa vuosina 2005 ja 2006.

Rakenteet 2xx

- Ainoastaan kaksi numeroitua rakennetta rakennettiin Storholmenin alueelle. Kummatkin on numeroitu alkaen numero kahdella. Rakenteet ovat hyvin samankaltaiset toteutukseltaan, vaikka aseistuksessa onkin eroa.

 

Numero Peitenimi Linnoituskortti Huomautus
222 Jaska Kyllä  
223 Matti Kyllä  

 

Muut rakenteet puolustuslinjassa

 

Kuvaus

Huomautus

Konekivääriasema

 

Taisteluhautalinja

 

Copyright © 2005, 2006 Kimmo Nummela