[SISÄLLYSLUETTELO]  [PÄÄSIVU]  [HISTORIA]  [VESTERVIK]  [BREDVIK]  [GRUNDSUND]  [RILAX]  [STORÖN]  [PARGAS]

[PRÄSTKULLA]  [LÅNGSTRAND]  [VIMONBÖLE]  [STORHOLMEN]  [SKOGBYTRÄSKET]  [HARPARSKOG]  [SPJUTBÖLE]

[BJÖRKKULLA]  [VITSAND]  [BJÖRNHOLMEN]  [ODENSÖ]  [SOMMARÖ]  [SKÅLDÖ]  [BAGGÖN]  [SIVUKARTTA]

 

SOMMARÖ

Sommarön alue

  Karttamerkit

- Kun katsoo koko Hankoniemen aluetta ja erityisesti rajalinjan kulkua, huomaa sen, että Sommarön alueen kohdalla vuokra-alueen raja rupeaa kaartamaan poispäin puolustuslinjasta. Kun edetään puolustuslinjalla itää kohden, niin etäisyys rajalinjasta kasvaa koko ajan. Tämä seikka vaikuttaa linnoitteiden suhteelliseen vähyyteen Sommarön alueella, sekä alueilla Sommaröstä itään.

- Sommarön alueen länsiosa on kuitenkin ollut merkittävässä asemassa sodan aikana. Yhdessä Odensön alueen kanssa, länsiosan linnoitteet ovat sulkeneet lyhimmän tien vuokra-alueelta mantereelle Hankoniemen itäpuolella. Tämän seikan vuoksi kaikki asemat Sommarön alueen länsipuolella, jotka ovat sunnattu kohden luoteesta tulevaa väylää, ovat joko valmiita tai ainakin osittain rakennettuja.

- Länsiosan rakenteista 439 on erittäin mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen Harparskog-linjalla. Rakenne on täysin valmis konekivääripesäke. Rakenteen seinämässä on jäljellä painauma konekiväärin jalustasta. Rakenteen rakennustapa tekee pesäkkeestä ainutlaatuisen. Karttamerkin mukaan kyseessä olisi ollut konekivääribunkkeri/korsu, mutta lopputulos näyttää enemmänkin konekivääripesäkkeeltä. Rakenne on suojannut tykkiaseman 47, a & b, edustaa. Samanlaista tehtävää varten on idempänä rakennettu rakenne 440/449. Kyseinen rakenne on suojannut tykkiasema 48:n edustaa. 

Ruotsalainen vapaaehtoinen Vänrikki Hallberg-Cuula keskustelemassa tilanteesta Hangon rintamalla

- Kyseisistä tykkiasemista rakenne 47, a & b, on parhaiten säilynyt. Asema löytyy aivan Sommarön venesataman vierestä. Kunnostettuna tämä kyseinen tykkiasema voisi olla sangen mielenkiintoinen nähtävyys alueella. Toinen alueen tykkiasemista on valitettavasti peitetty kokonaan. Rakenne oli edennyt louhinta asteelle ja ainakin vielä vuonna 1955 louhos on ollut nähtävissä.

- Lähistöllä on lisäksi tähystys- ja tulenjohtopesäke 476. Kyseessä on parhaiten rakennettu tähystys- ja tulenjohtopesäke koko Harparskog-linjalle. Kyseinen rakenne on louhittu kallioon. Asema on kuitenkin veden vallassa. Yhdessä nämä kolme edellä mainittua rakennetta loisivat sangen mielenkiintoisen nähtävyyden alueelle. Asemien kunnostus lukuun ottamatta rakennetta 48, ei varmasti olisi ylivoimainen urakka.

- Linnoituskarttaan on myös piirretty panssarivaunuesteitä eri kohtiin rantaviivaa. Näiden esteiden rakentamisesta ei valitettavasti voi enää saada täyttä varmuutta. Alueella on kuitenkin rakennettu paljon uutta viimeisten kuudenkymmenen vuoden aikana, mikä on vaikuttanut ympäristöön. Alueen itäosa on lähes vapaa asutuksesta ja teistä, mutta vaikuttaa siltä että sinne ei juuri linnoitteita ole rakennettu.

- Henkilökohtaiset huomautukseni perustuvat tilanteeseen puolustuslinjassa vuosina 2005 ja 2006.

Rakenteet, jotka on numeroitu kahdella numerolla

- Rakenteet, jotka on numeroitu kahdella numerolla Sommarön alueella, olivat tykkiasemia. Tykkiasema 47, a & b, näyttäisi olleen toimintakunnossa sodan aikana. Tykkiasema 48 taas oli edennyt ainoastaan louhinta asteelle.

 

Numero

Linnoituskortti

Huomautus

47, a & b

Kyllä

 

48 Kyllä Louhos on peitetty.

 

Rakenteet 4xx

- Rakenteiden kesken, jotka on numeroitu alkaen numero neljällä, on suuria eroavaisuuksia. Rakenteista löytyy tähystys- ja tulenjohtopesäkkeitä, majoitusbunkkereita/korsuja, konekivääripesäkkeitä ja konekivääribunkkereita/korsuja. Osa asemista on saatu valmiiksi.

 

Numero

Linnoituskortti

Huomautus

438 & 447

Kyllä (438)

 

439 Kyllä Valmis konekivääri-
pesäke.
440 & 449 Ei  
441 Ei  
448 Ei Suunniteltu samaan rakenteeseen kuin tykkiasema 48. Louhos on peitetty.
450 Ei Rakennetta ei löydy alueelta.
467 Ei  
476 Ei Louhittu tähystys- ja tulenjohto-
pesäke.

 

Muut rakenteet puolustuslinjassa

 

Kuvaus Huomautus

Korsun jäänteitä

 

Copyright © 2005, 2006 Kimmo Nummela