[SISÄLLYSLUETTELO]  [PÄÄSIVU]  [HISTORIA]  [VESTERVIK]  [BREDVIK]  [GRUNDSUND]  [RILAX]  [STORÖN]  [PARGAS]

[PRÄSTKULLA]  [LÅNGSTRAND]  [VIMONBÖLE]  [STORHOLMEN]  [SKOGBYTRÄSKET]  [HARPARSKOG]  [SPJUTBÖLE]

[BJÖRKKULLA]  [VITSAND]  [BJÖRNHOLMEN]  [ODENSÖ]  [SOMMARÖ]  [SKÅLDÖ]  [BAGGÖN]  [SIVUKARTTA]

 

RILAX

Rilaxin alue

  Karttamerkit

- Kuten Grundsundin alue, myös Rilaxin alue on ollut etulinjaa Hangon rintaman olemassaolon aikana. Alueelta on suora näköyhteys saariin, jotka olivat venäläisten miehittämiä. Etulinjan edessä ei juuri ole saaria joita olisi voitu käyttää eteentyönnettyinä asemina. Vihollisen läheisyys ei alueella kuitenkaan käy niin hyvin selville linnoitteista, kuin se käy Grundsundin alueella.

- Mielenkiintoisin rakenne alueella on rakenne numero 415. Karttamerkkien perusteella kyseessä olisi ollut konekivääribunkkeri/korsu. Käytännössä kuitenkaan kyseessä ei ole vain yksi rakenne, vaan useampien rakenteiden rypäs, jotka muodostavat eräänlaisen tukikohdan. Hieman yllättäen alueelta löytyy myös tykkiaseman jäänne, josta linnoituskartta ei kerro mitään. Päällisin puolin näyttäisi siltä, että tykkiasema on kaivettu maahan ja pohjalle on valettu tykin jalusta. Tykkiaseman jäänne on kuitenkin niin pahasti kasvillisuuden sekä kuolleiden kasvinosien peittämä, että mahdollista rintasuojan betonivalua on mahdotonta havaita ilman, että tykkiasemaa kaivaisi enemmän esille.

- Tykkiasema on suunnatta kohden Bengtsår Prästönin saarta ja se sijaitsee erittäin lähellä rantaviivaa. Alueella on lisäksi muita korsun jäänteitä, jotka ovat erittäin huonossa kunnossa johtuen lähinnä kuolleiden kasvinosien kasaantumisesta jäänteisiin. Tästä johtuen rakenteiden tarkoitusta on erittäin hankala hahmottaa.

Ruuan valmistusta Hangon esikunnassa

- Tykkiasema 42, a & b, on toinen mielenkiintoinen rakenne alueella, vaikkakaan ei täysin valmis. Tykkiasemat on saatu louhittua valmiiksi, mutta enempään ei ole aika riittänyt. Kyseiset asemat sijaitsevat korkean kallion laella, josta näköala kohden venäläisten miehittämiä saaria on ollut erinomainen. Louhitut kuopat ovat veden peittämät, kuten on asian laita niin monessa muussakin paikassa, jossa louhintatyö on saatu päätökseen.

- Linnoituskartasta voi huomata, että alueelle on merkitty myös panssarivaunueste. Mitään merkkejä tästä esteestä ei alueelta löydy. 

- Rakenne 470, a, löytyy läheltä Riilahden meritaistelun muistomerkkiä. Kyseiseen muistomerkkiin kuuluu kaksi erillistä kivistä muistomerkkiä. Kivinen risti muistaa venäläisiä, jotka ottivat osaa meritaisteluun. Risti paljastettiin vuonna 1870. Venäläisten muistomerkin vieressä on toinen muistomerkki, joka puolestaan muistaa niitä ruotsalaisia merimiehiä, jotka ottivat taisteluun osaa vuonna 1714. Kyseinen muistomerkki paljastettiin vuonna 1928 Bromarvin suojeluskunnan päällikön aloitteesta. Kummatkin muistomerkit selvisivät Hangon taisteluista ilman vaurioita, vaikka sijaitsevatkin aivan etulinjassa.

- Englanninkielisestä Wikipediasta löytyvä selostus Gangutin Taistelusta (Riilahden meritaistelu).

- Henkilökohtaiset huomautukseni perustuvat tilanteeseen puolustuslinjassa vuosina 2005 ja 2006.

Rakenteet, jotka on numeroitu kahdella numerolla

- Alueen ainoata numeroitua tykkiasemaa ei mitä ilmeisimmin koskaan saatu täysin valmiiksi. Alueelta löytyy kaksi louhittua kuoppaa, joista ajan kanssa olisi muodostunut asemat kahdelle tykille. Kuopat ovat vedenvaltaamia, mikä tekee rakenteen valmiusasteen toteamisen vaikeaksi.

 

Numero Linnoituskortti Huomautus

42, a & b

Kyllä Kaksi louhittua kuoppaa.

 

Rakenteet 4xx

- Rakenteet, jotka on numeroitu alkaen numero neljällä Rilaxin alueella, vaikuttavat suhteellisen heikoilta rakenteilta. Ainoan poikkeuksen muodostaa rakenne 415, joka itsessään muodostaa eräänlaisen tukikohdan. Karttamerkin perusteella kyseisellä alueella pitäisi olla vain konekivääribunkkeri/korsu.

 

Numero Linnoituskortti Huomautus
414 Ei  
415 Ei Alueelta löytyy tykkiasema, jossa jalusta on edelleen paikoillaan.
429 Ei  
470, a Ei Sijaitsee lähellä Riilahden meritaistelun muistomerkkiä.

 

Rakenteet 6xx

- Rakenteita, jotka on numeroitu alkaen numero kuudella, ei löydy Rilaxin alueelta. Lähistöltä löytyy kuitenkin massiivinen korsujen keskittymä, joka on saattanut korvata nämä kaksi kyseistä rakennetta.

 

Numero Linnoituskortti Huomautus

604 & 605

Ei Oletettavasti kumpaakaan rakennetta ei koskaan rakennettu.

Copyright © 2005, 2006 Kimmo Nummela