[SISÄLLYSLUETTELO]  [PÄÄSIVU]  [HISTORIA]  [BENGTSKÄR]  [MORGONLANDET]  [HORSÖN]  [STACKÖRN]  [ELMHOLM]  [FURUÖN]

[GUNNARSHOLM]  [SOMMARÖAR]  [KÄRINGSHOLMARNA]  [GRÖNSKÄR]  [FURUSKÄR]  [DRAGSVIK]  [BORGARS]  [LAPPOHJA]

[LILLMARS]  [LILLKROKAN]  [STORKROKAN]  [HÄSTÖ & FURUHOLMEN]  [GRISLOM]  [STORA VALTERHOLM]  [LILLA LÅNGHOLM]

[VRAKHOLM]  [BJÖRKHOLM]  [ELGEN]  [KOHOLM & STOSKÄR]  [LÅNGHOLM]  [GLOSKÄR]  [SIVUKARTTA]

 

LAPPOHJA

Lappohja

 - Lappohja sijaitsee Hankoniemellä noin 15 kilometriä Tammisaaresta lounaaseen. Etäisyyttä Hankoon, joka sijaitsee Lappohjasta lounaaseen, tulee noin 20 kilometriä. Vuonna 1941 Lappohja oli itäisin piste Hankoniemen maarintamalla.

- Etulinjan kulku kartalla on piirretty käyttäen alkuperäisiä karttoja, jotka näyttävät sekä venäläisten, että suomalaisten asemien sijoituksen alueella. Päälähteenä venäläisten etulinjaa hahmoteltaessa on ollut suomalaisten vuonna 1943 piirtämä kartta venäläisten Hangon vuokra-alueesta. Suomalaisten etulinjan hahmottelussa olen käyttänyt Åke Kretzin kirjaa: Frontvardag. Luutnantti Kretz oli yksi ruotsalaisista vapaaehtoisista, jotka muodostivat Ruotsalaisen Vapaaehtoispataljoonan (SFB). Ruotsalainen Vapaaehtoispataljoona oli rintamavastuussa Lappohjan alueella.

- Yksittäisiä rakenteita karttaan ei ollut järkevää sijoittaa, koska käytännössä kartta olisi täynnä rakenteita. Kartalle piirretty etulinja näyttää linjan yleisen kulun. Puolustuksessa on kuitenkin ollut syvyyttä varsinkin venäläisten puolella, joten etulinja ei ole ollut vain yksi taisteluhautalinja maastossa, vaan linjan edessä ja takana on myös ollut asemia.

- Alueen hallitsevat maisemanpiirteet ovat meri idässä, Lappohjan kylä sekä lännessä oleva suo, joka on tehokkaasti rajoittanut suomalaisten etulinjan kulkua. Kartalle piirretty suomalaisten etulinja perustuu tilanteeseen 08.07.1941. Yöllä 07.07. - 08.07.1941 Lappohjassa suoritettu rintamalinjan oikaisu muutti jonkin verran suomalaisten etulinjan kulkua siirtämällä etummaiset asemat lähemmäksi venäläisten etulinjaa. Venäläisten etulinja pysyi käytännössä koko Hangon vuokra-alueen olemassaolon ajan paikoillaan ja sen yleinen kulku ei juuri muuttunut.

- Alueelta on sangen vaikea löytää enää venäläisten etulinjaa. Tämä johtuu siitä, että venäläisten etulinja kulki käytännössä Lappohjan kylässä. Lappohja itsessään on sodan jälkeen kasvanut huomattavasti ja uusien teiden ja rakennusten rakentaminen on tuhonnut etulinjan lähes täydellisesti. Joitain rippeitä etulinjasta kyllä löytää, kuten esimerkiksi osia massiivisesta panssarikaivannosta, joka alkaa Dragsvikin alueelta ja on aikoinaan kulkenut koko Hankoniemen poikki suojaten venäläisten etulinjaa.

Tähystystä Hankoniemellä kesällä 1941

- Itse Lappohjan kylästä löytyy myös joitakin asemien jäänteitä, mutta nämä ovat sangen heikosti nähtävissä. Lisäksi melkoinen osa asemien jäänteistä sijaitsee talojen pihapiirissä mikä tekee niiden tutkimisesta hankalaa. Venäläisten etuvartioasemia löytyy jonkin verran varsinkin Rintamamuseon aluetta vastapäätä. Nämä etuvartioasemat ovat käytännössä lähes kiinni suomalaisten etummaisissa asemissa.

- Venäläisten etulinja niin Lappohjassa kuin muuallakin on ollut yhtenäinen linja käsittäen taistelu- ja yhdyshaudat sekä katetut ja avoimet tykki- pika- ja konekivääripesäkkeet. Etulinja on myös ollut suojattu panssarikaivannolla ja piikkilankaesteillä. Lisäksi ansoituksia on myös ollut runsaasti, joista osa on kuitenkin ollut valemiinakenttiä. Varsinaisen etulinjan takana on ollut tukikohtia, jotka olisivat kyenneet puolustautumaan joka suuntaan mahdollisesti etulinjasta läpi päässyttä vihollista vastaan.

- Suomalaisten etulinjasta parhaiten on säilynyt Rintamamuseon alue. Jos Rintamamuseolta lähtee kävelemään kohden Hankoa, löytyvät suomalaisten etummaiset asemat edelleen erittäin hyvin. Lisäksi taisteluhaudat ja korsujen jäänteet ovat hyvässä kunnossa. Ruotsalaisten vapaaehtoisten innokkuus linnoitustöihin näkyy sangen hyvin Rintamamuseon alueella. Etulinjaa on siirretty koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi venäläisten etulinjaa kaivamalla lisää taistelu- ja yhdyshautaa.

- Jos ylittää Hankoniementien ja kävelee kohden venäläisten etulinjaa, löytää suomalaisten etuvartioasemia. Siellä täällä on myös venäläisten etuvartioasemia, jotka pystyy erottamaan suomalaisten etuvartioasemista, kun katsoo mihin suuntaan sisäänkäynti ja ampuma- tai tähystysaukko on suunnattu.

- Lappohjan alueella ainoastaan Rintamamuseon aluetta voi suositella käyntikohteena. Muilta osin etulinja on vain vaivalloisesti löydettävissä ja tällöinkin usein pihapiirissä.

Tiedusteluhyökkäys Lappohjassa 01.07.1941

Rintamalinjan oikaisu Lappohjassa 07.07. - 08.07.1941

Lappohjan taistelu 21.10.1941

Suomalaisten etulinjan alueet (Kartassa sinisellä numerolla)

 

Alueen numero kartalla

Huomautus

No. 1

 

No. 2

 

No. 3

 

No. 4

 

No. 5

 

No. 6

 

No. 7

 

No. 8

 

No. 9

 

No. 10

Alueelta löytyy edelleen rajamerkin jalusta.

 

Venäläisten etulinjan alueet (Kartassa punaisella numerolla)

 

Alueen numero kartalla

Huomautus

No. 1

 

No. 2

 

No. 3

 

No. 4

 

No. 5

 

No. 6

 

Copyright © 2006, 2007 Kimmo Nummela