[SISÄLLYSLUETTELO]  [HARPARSKOG-LINJA]

[GALLERIA]  [INFO]  [LINKIT]  [LÄHTEET]  [SIVUKARTTA]  [PÄIVITYKSET]

 

LÄHTEET

Taistelut Hangon rintaman osalta ovat ohitse. Marsalkka Mannerheim tarkastaa joukot Harparskogissa 15. Joulukuuta 1941

- Yksikään alla olevista lähteistä ei anna täydellistä kuvaa Hangon rintamasta tai Harparskog-linjasta. Paras lähde on Hangon ryhmän historiikki, jonka luutnantti Nikulainen kokosi vuonna 1942. Paperimäärä joka löytyy Sota-arkistosta on valtava, mutta teksti on helppolukuista.

- Sangen yllättävää on, ettei historiikkia ole koskaan julkaistu, koska teksti sellaisenaan olisi lähes valmis julkaistavaksi. Tietenkin historiikki perustuu arvioihin vuosilta 1941 sekä 1942 ja saattaa olla, että jotkin arvioista on myöhempi historiankirjoitus osoittanut vääriksi. Siitä huolimatta historiikki antaa hyvän ja mielenkiintoisen kuvan siitä miten sotilaat näkivät ja kokivat tilanteen silloin.

 

KIRJAT

- Hangon mottia härnäämässä
Kirjoittanut: Adolf Molnár
Julkaistu: Porvoo, WSOY, 1942

- Suuri ilveily
Kirjoittanut: Adolf Molnar
Julkaistu: Helsinki, Kirjayhtymä, 1983
ISBN: 951-26-2441-9

- Hankoniemi toisessa maailmansodassa
Kirjoittanut: Niilo Lappalainen
Julkaistu: Porvoo - Helsinki - Juva, WSOY, 1987
ISBN: 951-0-14032-5

- Suomen linnoittamisen historia 1918 - 1944
Kirjoittanut: Reino Arimo
Julkaistu: Helsinki, Otava, 1981
ISBN: 951-1-06263-8

- Salpa-asema - Sodan monumentti
Kirjoittanut: Ilkka Länsivaara et al.
Julkaistu: Salo, PvKK, 1994
ISBN: 951-25-0712-9

- Kunniamme päivät - Suomen sota 1939 - 1940
kuvina ja päämajan tilannetiedotuksina
Toimittanut: Maan Turva
Julkaistu: Porvoo - Helsinki, WSOY, 1940

- Suomen rannikkotykistö 1918 - 1958
Kirjoittanut: K.J. Mikola et al.
Julkaistu: Helsinki, Maalaiskuntien Liiton Kirjapaino, 1959

- Suomi 75: Itsenäisen Suomen historia, Osa 3
Kirjoittanut: Jukka Tarkka et al.
Julkaistu: Vantaa, Weilin + Göös Oy, 1992
ISBN: 951-35-5160-1

- Kenttäposti 1941 - 1945
Kirjoittanut: Pentti Kopsa
Julkaistu: Helsinki, Painotalo MIKTOR, 1991
ISBN: 952-90-3308-7

- Rannikkotykistö taistelee - Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen vuosijulkaisu XI
Kirjoittanut: Timo Pesonen et al.
Julkaistu: Helsinki, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys, 1951

- Hankoniemi 22.3.1940 - 2.12.1941 -
Neuvostoliiton merisotilaallinen tukikohta
Kirjoittanut: Pekka Silvast
Julkaistu: Hanko, Hangon Museo, 1985
ISBN: 951-95949-0-6

- Meririntama - Merisotatapahtumat
Itämeren pohjoisosassa 1941-1944

Kirjoittanut: Per-Olof Ekman
Julkaistu: Porvoo - Helsinki - Juva, WSOY, 1983
ISBN: 951-0-11993-8

- Bunkkeri
Kirjoittanut: Jouni Töyrylä
Julkaistu: Helsinki, Rakennusalan kustantajat, 1995
ISBN: 951-9687-78-8

- Hangö belägras - Bilder från fronterna kring
Hangö sommaren och hösten 1941
Toimittanut: Pelle Lindholm under medverkan av
officerare från Hangöfronten
Julkaistu: Helsingfors, Fennia, 1942

- Hanko saarettuna - Kuvauksia Hangon rintamilta
kesällä ja syksyllä 1941
Toimittanut: Pelle Lindholm Hangon rintaman upseerien avustamana
Julkaistu: Helsinki, Fennia, 1942

- Jatkosodan pikkujättiläinen
Toimittanut: Jari Leskinen ja Antti Juutilainen
et al.
Julkaistu: Helsinki, WSOY, 2005
ISBN: 951-0-28690-7

- Tykistömuseon 78 tykkiä
Kirjoittanut: Unto Partanen
Julkaistu: Tykkimiehet ry, Tykistömuseo, 1988
ISBN: 951-99934-4-4

- Kampen om Hangö
Toimittanut: Holger Ström ja Vilho Heinämies
Julkaistu: Helsingfors, Liiketieto, 1942

- Hangosta Petsamoon - Rajajääkärijoukot sodassa 1941 - 1944
Kirjoittanut: Pertti Kilkki
Julkaistu: Helsinki, Otava, 1999
ISBN: 951-1-16332-9

- Hangon muinaismuistoja, muistomerkkejä ja veistoksia
Kirjoittanut: Birgitta Ekström
Julkaistu: Huhmari, Hangon museon julkaisusarja n:o 16, 1995
ISBN: 951-95950-6-6

- Tammidivisioona - Kertomus jalkaväen ja
tykistön yhteistyöstä Jatkosodassa
Kirjoittanut: Björn Immonen, Toivo Siikarla et al.
Julkaistu: Porvoo, WSOY, 1999
ISBN: 951-0-24544-5

- Suomen rintamamiehet 1939 - 1945: 17. Divisioona
ja 15. Prikaati
Julkaistu: Etelä-Suomen Kustannus Oy, 1978. Teosta täydennetty 1992, R.A-Teos Ky, Kouvola
ISBN: 951-9064-14-1

- Suomen rintamamiehet 1939 - 1945: Meri-, Rannikko-
ja Ilmapuolustus
Julkaistu: Hämeenlinna, Karisto, 1975
ISBN: 951-9064-09-5

- Ilmartorjuntajoukot 1925 - 1960
Toimittanut: E. Peura et al.
Julkaistu: Ilmatorjuntaupseeriyhdistys Ry, 1963

 

SANOMALEHDET VUOSILTA 1940 JA 1941

- Uusi Suomi, 14.3.1940

- Karjalainen, 16.3.1940

- Uusi Suomi, 20.3.1940

- Karjala, 21.3.1940

- Helsingin Sanomat, Ylimääräinen numero, 22.6.1941

- Aamulehti, 26.6.1941

- Turun Sanomat, 27.6.1941

- Uusi Suomi, 23.7.1941

- Tappara, 23.7.1941

- Uusi Suomi, 31.8.1941

- Ajan Suunta, 4.12.1941

- Aamulehti, 9.12.1941

 

LEHDET

- Kansa taisteli - Miehet kertovat, N:o 2, 1957

- Kansa taisteli - Miehet kertovat, N:o 8, 1977

- Suomen Kuvalehti, N:o 1, 3.1.1942

 

SOTA-ARKISTO

- T-21015/42 (Päämaja, Pioneeriosasto) 

- T-21017/14a (Päämaja, Pioneeriosasto) 

- T-21017/14b (Päämaja, Pioneeriosasto) 

- T-21017/15 (Päämaja, Pioneeriosasto) 

- T-21017/18 (Päämaja, Pioneeriosasto) 

- T-22005 (Hangon ryhmän historiikki.
Koonnut luutnantti Nikulainen, 1942)

- T-22005/2 (Hangon ryhmän historiikki.
Koonnut luutnantti Nikulainen, 1942)

- T-15693/22-25 (Päämaja, Tilannetiedotukset, Lennätin)

- T-16432/1741 (Hangon ryhmän taistelukertomukset)

- T-16432/1742 (Hangon ryhmän tilannetiedotukset ja katsaukset)

- 13039 (JR55 Sotapäiväkirja, Liitteet)

 

MUUT LÄHTEET

- Talvisodan jälkeen suunniteltu linnoitusjärjestelmä, Kannaslohko, Liite; Maj. M. Kuumolan kirj: Hangon alueen linn. työt (II)

- Raaseporin suunnistajien (OK Raseborg) suunnistuskartat sekä karttaluonnokset

- Kenttävarustustyöt - Väliaikaiset ohjeet kenttävarustustöiden suunnitteluun ja suoritukseen
Painettu: Helsinki, Otava, 1941

- Linnoittamisohjesääntö, Työpiirustukset, 1947
 Puolustusvoimain Pääesikunta, Koulutusosasto, 1947
Painettu: Helsinki, Sanoma Oy, 1948

- Lyhennykset ja taktilliset merkit, 1941
Puolustusvoimain Pääesikunta, Koulutusosasto, 1941
Painettu: Helsinki, Otava, 1941

- Bolaksin tykit: Pekka Silvastin kirjoittamat suomenkieliset kirjan käsikirjoitukset. (Kirja on julkaistu ainoastaan ruotsinkielellä)

- Sotavankeudessa kuolleet suomalaiset.

- Kansalaisen karttapaikka.

 

ARKISTOT

- Sota-arkisto

- Puolustusvoimien kuva-arkisto

- Pohjan paikallishistoriallinen arkisto

TAKAISIN

Copyright © 2005, 2006, 2007 Kimmo Nummela