[SISÄLLYSLUETTELO]  [PÄÄSIVU]  [HISTORIA]  [VESTERVIK]  [BREDVIK]  [GRUNDSUND]  [RILAX]  [STORÖN]  [PARGAS]

[PRÄSTKULLA]  [LÅNGSTRAND]  [VIMONBÖLE]  [STORHOLMEN]  [SKOGBYTRÄSKET]  [HARPARSKOG]  [SPJUTBÖLE]

[BJÖRKKULLA]  [VITSAND]  [BJÖRNHOLMEN]  [ODENSÖ]  [SOMMARÖ]  [SKÅLDÖ]  [BAGGÖN]  [SIVUKARTTA]

 

HARPARSKOG

Harparskogin alue

  Karttamerkit

- Yllä olevan kartta näyttää suunnitelman Hanko-asemalle (H-asema) Harparskogin alueen osalta. Suunnitelma on vuodelta 1940. Vaikka kartta on nimetty suunnitelmaksi on se silti erittäin tarkka linnoituskartta koko puolustuslinjasta. Mitä ilmeisimmin sunnitelma puolustuslinjalle oli jo lyöty lukkoon, kun kartta tehtiin. Lähes kaikki rakenteet jotka karttaan on merkitty, löytyvät myös maastosta.

- Ainoa suurempi eroavaisuus oikeastaan on se, että rakenteiden sijainti maastossa heittää noin viidestäkymmenestä sataanviiteenkymmeneen metriin siitä mihin kohtaan rakenne on kartalla merkitty. Luultavasti tämä selittyy sillä, että kartta tehtiin ensiksi ennen kuin tarkemmat paikan määritykset rakenteille lyötiin lukkoon. Sota-arkistosta löytyy jonkin verran dokumentteja jotka tukevat tätä olettamusta. Useiden rakenteiden lopullista sijaintia on käsketty hieman muuttamaan, jotta aseille saataisiin parempi ampumasuunta tai että aseet peittäisivät tulituksellansa tietyt alueet paremmin. Joissain tapauksissa karttaan merkityltä paikalla ei löydy yhtään mitään, mutta useimmiten rakenne löytyy noin 150 metrin säteellä kartan osoittamasta paikasta.

- Toinen kartta jota olen käyttänyt referenssinä Harparskogin alueella on majuri M. Kuumolan linnoituskartta: ("Talvisodan jälkeen suunniteltu linnoitusjärjestelmä, Kannaslohko, Liite; Maj. M. Kuumolan kirj: Hangon alueen linn. työt (II)"). Erittäin suuri kiitos Lappohjalaiselle henkilölle joka luovutti kartasta kopion käyttööni. 

- Kuumola joka oli kapteeni tähän aikaan oli vastuussa Harparskog-linjan rakentamisesta. Hänen karttansa ei ole täysin yhdenpitävä vuoden 1940 linnoitussuunnitelman kanssa. Kuumolan karttaa ei ole myöskään päivätty, joten on mahdotonta tietää milloin se on piirretty. Lisäksi kapteeni Kuumolan kartassa on joitakin outoja kommentteja rakenteiden valmiusasteesta. Kuumolan linnoituskartta löytyy Sota-arkistosta asiapapereista jotka koskevat Hangon ryhmää.

17. Divisioonan muistomerkki

- Puolustuslinja tällä alueella on erinomaisessa kunnossa. Panssarivaunueste on yhtenäinen koko Hankoniemen poikki, ilman että kovinkaan suuria osia siitä olisi tuhoutunut. Yleisesti ottaen puolustuslinjan rakenne on sellainen, että ensiksi on panssarivaunuesteet jonka takana taisteluhaudat sijaitsevat. Näiden takana taas sijaitsevat bunkkerit ja korsut. Etäisyys bunkkereista ja korsuista panssarivaunuesteelle silloisten rakennusmääräysten mukaan ei saanut olla alle 500 - 600 metriä. Lisäksi oli suositeltu, että etäisyys taisteluhaudoista panssarivaunuesteelle ei saisi olla alle 150 metriä eikä yli 200 metriä. Siitä huolimatta että tämänkaltaiset ohjeet oli annettu, itse lopputulos vaihteli välillä huomattavastikin. Esimerkiksi Salpa-linjalla on paikkoja joissa etäisyys panssarivaunuesteestä taisteluhautoihin on 300 metriä. Tämänkaltainen vaihtelevaisuus on myös nähtävissä Harparskog-linjalla. Itse panssarivaunueste ei ole näkyvissä kartalla, enkä alkanut sitä karttaan piirtämään, koska haluan pitää kartan alkuperäisenasun ennallaan niin pitkälle kuin mahdollista. Silti panssarivaunueste on helposti huomattavissa maastosta, jos kävelee bunkkereilta ja korsuilta noin 500 metriä kohden etulinjaa. Monessa kohtaa panssarivaunueste on myös näkyvissä päätielle. Koska etäisyyksissä on eroavaisuuksia, voi panssarivaunuesteen nähdä monen bunkkerin luona menevän lähes itse bunkkerissa kiinni.

- Yhdys- ja taisteluhautalinja on myös lähes kokonaan säilynyt ja vain Harparskogin ja Skogbyn kylien tienoilla näyttäisi siltä, että suurin osa yhdys- ja taisteluhaudoista on tuhoutunut asutuksen alle. Siitä huolimatta massiivinen yhdys- ja taisteluhautojen verkko menee pitkin Hankoniemeä. Esimerkiksi bunkkeri numero 307 takaa lähtee sangen kattava verkosto yhdyshautoja, jotka noudattavat Hanko - Hyvinkää rautatien ja tien suuntaa. Itse Hankotie ei ole näkyvissä vuoden 1940 linnoituskartassa, koska tie rakennettiin vasta sodan jälkeen. Yhdys- ja taisteluhaudat eivät myöskään ole näkyvissä kartalla, mutta ne ovat erittäin helposti löydettävissä seisomalla lähes missä kohtaa puolustuslinjaa tahansa. Ainoa asia mikä tekee hieman hankalaksi erotella alkuperäiset linjat uudemmista on se, että puolustusvoimat harjoittelevat edelleen ahkerasti Harparskogin alueella. Käytännössä alueella on harjoituksia ympäri vuoden ja näiden aikana alueelle kaivetaan uusia kuoppia ja linjoja. Kuitenkin lähes kaikki vanhat linjat ovat jo saaneet päällensä sammalkerroksen, mikä tekee helpommaksi erotella vanhat linjat uusista.

- Tuliasemat, joita löytyy taisteluhautalinjasta, ovat asemia konekivääreille, pikakivääreille, panssarintorjuntatykeille sekä yksittäisille kiväärimiehille. Jotkin näistä asemista on vahvistettu betonilla, mutta suurin osa on ollut vain puuvahvisteisia, mikä tarkoittaa sitä, ettei niistä nykyään ole paljon muuta näkyvissä kuin kuoppa maassa. Vaikka betonia on selkeästi käytetty osassa asemia, ei näitä ole silti piirretty vuoden 1940 linnoituskarttaan tai majuri Kuumolan karttaan. Tässä esityksessä esitellään vain muutama näistä tuliasemista, joita varmasti löytyy vieläkin enemmän, jos jaksaa kävellä koko taisteluhautalinjan lävitse. Kesäaikaan monet rakenteista ovat vaikeasti löydettävissä, koska kasvillisuus peittää ne tehokkaasti.

- Peitenimet bunkkereille ovat eläimiä taikka miehen ja naisen nimiä.

- Henkilökohtaiset huomautukseni perustuvat tilanteeseen puolustuslinjassa vuosina 2005 ja 2006.

Rakenteet 1xx

- Itse aseistus, jos sitä koskaan suunniteltiinkaan rakenteisiin, on tuntematon. Karttamerkeistä voi päätellä, että 196 ja 198 olivat luultavasti majoitusbunkkereita/korsuja ja 199 oli tähystys- ja tulenjohtopesäke.

 

Numero

Peitenimi

Huomautus majuri M. Kuumolan kartassa 

Linnoituskortti

Huomautus

196

Meeri

Ei Kuumolan kartassa

Ei

Korsu, josta on jäljellä vain iso kuoppa lähellä Harparskogin kylää.

198

Pasi

Ei valmis

Ei

 Rakennetta ei koskaan rakennettu.
199 ? Ei Kuumolan kartassa Ei  Numeroitu tähystys- ja tulenjohtopesäke. Sijainti lähellä rakennetta 212, a, b & c.

 

Rakenteet 2xx

- Rakenteet, jotka on numeroitu alkaen numero kahdella, vaihtelevat toteutustavaltansa. Yhteinen nimittäjä on se, että lukuun ottamatta yhtä rakennetta, kaikki muut oli aseistettu ainoastaan konekiväärillä. Suurin eroavaisuus kuitenkin on siinä miten rakenne on sijoitettu maastoon ja miten muut puolustusrakenteet on sijoitettu läheiseen maastoon. Kyseiset bunkkerit pystyivät myös majoittamaan miehiä sisätiloihinsa aina puolijoukkueesta neljään joukkueeseen.

 

Numero

Peitenimi

Huomautus majuri M. Kuumolan kartassa 

Linnoituskortti

Huomautus

200

Otto

Ei Kuumolan kartassa Ei  

211

Ukko

Valmis konekivääri (x2) bunkkeri ja yksi tähystyskupu

Kyllä

Bunkkerin yhteydessä on iso luola.

212, a, b & c

Vihtori

Valmis konekivääri-
bunkkeri, tähystyskupu ja majoitusbunkkeri

Kyllä

Konekivääri-
bunkkerin sisätilat ovat veden peitossa.

213, a & b Fiu

Valmis konekivääri (x2) bunkkeri ja yksi tähystyskupu

Kyllä

 

214 Saima

Valmis konekivääri-
bunkkeri ja tykki-
bunkkeri, kaksi rakennetta kesken

Kyllä

Kuumolan kartta mainitsee, että tämä rakenne on valmis konekivääri-
bunkkeri. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, koska ainoastaan tykkibunkkeri on saatu valmiiksi. Keskeneräinen rakenne löytyy tykkibunkkerin läheltä, josta on kartalle piirretty kaksi ampuma-
suuntaa Kuumolan kartalle. Näitä ampumasuuntia ei kuitenkaan näy vuoden 1940 suunnitelmassa. Linnoituskortti ilmoittaa rakenteeseen kaksi konekivääri-
pesäkettä sekä panssarintorjunta-
tykkipesäkkeen.

215 Niku

Valmis konekivääri-
bunkkeri

Kyllä  
216 Pelle

Ei valmis/valmis
tykkibunkkeri, tähystyskupu ja suoja panssarin-
torjuntatykille

Kyllä

Sisäseinien rakentaminen on aloitettu.

217

Eemeli

Valmis konekivääri-
pesäke

Kyllä

Sisätilat ovat vaurioituneet pahoin.

218

Riku

Valmis konekivääri-
pesäke

Kyllä

 

219 Taneli

Ei valmis/valmis
majoitusbunkkeri ja suoja panssarin-
torjuntatykille

Kyllä

Louhittu rakenne on veden peitossa.

237 Eva Ei valmis Ei

Rakennetta ei koskaan rakennettu.

 

Rakenteet 3xx

- Kaikki rakenteet, jotka on numeroitu alkaen numero kolmella, kuuluvat samaan sarjaan jossa bunkkerin yhteyteen rakennettiin massiivinen siipimuuri. Tämän siipimuurin tarkoitus oli suojata ampuma-aukkoa ja miehistöä suoralta tulelta. Näistä kyseisistä bunkkereista löytyy kahta erilaista rakennetta. Toinen kevyemmin aseistettu rakenne oli aseistettu ainoastaan konekiväärillä ja raskaammin aseistettu lisäksi 45mm panssarintorjuntatykillä. Toinen pieni vaihtelu bunkkereiden kesken on se, että jotkin bunkkerit jätettiin ilman tähystyskupua. Kyseiset bunkkerit pystyivät myös majoittamaan miehiä sisätiloihinsa aina ryhmästä puolijoukkueeseen.

 

Numero Peitenimi

Huomautus majuri M. Kuumolan kartassa 

Linnoituskortti

Huomautus

301

Jukka Valmis konekivääri-
ja tykkibunkkeri
Kyllä

Sisäänkäynti on pahoin vaurioitunut.

302

Irma Valmis konekivääri-
pesäke ja tykkibunkkeri
Kyllä

Perinnebunkkeri. Oudosti bunkkeri on nimetty konekivääri-
pesäkkeeksi ja tykkibunkkeri
ksi majuri Kuumolan kartassa, vaikka tämä kyseinen rakenne ei poikkea millään tavalla rakenteista 301, 305, 306 ja 307.

303

Lilli Valmis konekivääri-
bunkkeri ja tähystyskupu
Kyllä

Tähystyskupu puuttuu, vaikka Kuumolan kartassa se on mainittu. Graffitit ovat vaurioittaneet ulkoseinää.

304

Lyyti Konekivääri-
bunkkeri
Kyllä  

305

Nisse Valmis konekivääri-
ja tykkibunkkeri
Kyllä

Keväisin ja kovalla sateella bunkkeri täyttyy vedestä seinien vesirajasta päätellen.

306

Asta Valmis konekivääri-
ja tykkibunkkeri
Kyllä

Graffitit ovat vaurioittaneet ulkoseiniä.

307

Sirkka Valmis konekivääri-
ja tykkibunkkeri
Kyllä  

308

Kati Ei valmis Ei

Rakennetta ei koskaan rakennettu.

 

Rakenteet 4xx

- Kaikki rakenteet, jotka oli numeroitu alkaen numerolla neljällä, olivat majoitusbunkkereita. Sisätilat kykenivät majoittamaan miehiä aina 3/4 joukkueesta kokonaiseen joukkueeseen saakka. Ainoa pieni eroavaisuus bunkkerien kesken on, että osa bunkkereista oli jätetty ilman tähystyskupua. Bunkkeri numero 460 on tässä sarjassa omaa luokkaansa Harparskogin alueella, koska siinä oli kaksi sisäänkäyntiä.

 

Numero

Peitenimi

Huomautus majuri M. Kuumolan kartassa 

Linnoituskortti

Huomautus

451

Helmi Valmis majoitus-
bunkkeri
Kyllä

Bunkkerin ympäristöä täytetään kuolleilla oksilla ja lehdillä.

452 Lissu Valmis majoitus-
bunkkeri ja tähystyskupu
Kyllä

Liesi on hajotettu.

453 Klaara Ei valmis Kyllä

Oudosti merkitty ei valmiiksi majuri Kuumolan kartassa.

454 Roope Valmis majoitus-
bunkkeri ja tähystyskupu
Kyllä

Sisätilat ovat veden vallassa.

455 Brita Valmis majoitus-
bunkkeri ja tähystyskupu
Kyllä  
456 Antti Valmis majoitus-
bunkkeri ja tähystyskupu
Kyllä  
457 Kalle Valmis majoitus-
bunkkeri ja tähystyskupu
Kyllä

Sisätilat ovat veden vallassa.

460 Pia Valmis majoitus-
bunkkeri
Kyllä

Bunkkeri on peittynyt uskomattoman roskavuoren alle. Toinen sisäänkäynneistä ei ole enää näkyvissä. Ainoa majoitusbunkkeri alueella, jossa on kaksi sisäänkäyntiä. Yhdyshauta on erinomaisessa kunnossa.

 

Muut rakenteet puolustuslinjassa

 

Kuvaus

Huomautus

Taisteluhautalinja

Lähes yhtä hyvin säilynyt kuin panssarivaunueste. Vain joitakin alueita lähellä Harparskogin ja Skogbyn kyliä näyttäisi tuhoutuneen.

Tuliasemat

Asemat konekivääreille, pikakivääreille, panssarintorjuntatykeille ja kiväärimiehille.

Panssarivaunueste

Lähes kokonaan säilynyt. Estelinja alkaa rantaviivan läheltä Skogbyn kylästä ja ulottuu koko Hankoniemen poikki päättyen Storholmenin vastapäiselle rannalle.

Louhitut asemat Louhitut asemat sijaitsevat Vitsjön luoteiskulmassa olevalla kukkulalla.
Harparskogin muistomerkki

Rakennettu paikalle, jossa Sotamarsalkka Mannerheim otti vastaan Hangon rintamalla taistelleiden joukkojen ohimarssin.

Copyright © 2005, 2006 Kimmo Nummela