[SISÄLLYSLUETTELO]  [PÄÄSIVU]  [HISTORIA]  [LAPPOHJA 01.07.1941]  [STORKROKAN 01.07.1941]  [DRAGSVIK 06.07.1941]

[LAPPOHJA 07.07. - 08.07.1941]  [HORSÖN 10.07.1941]  [STACKÖRN 13.07. - 14.07.1941]  [MORGONLANDET 16.07.1941]  [LILLMARS 17.07.1941]

[HÄSTÖ 18.07.1941]  [BENGTSKÄR 26.07.1941]  [GUNNARSHOLM/FURUÖN 30.07.1941]  [ELMHOLM 16.08.1941]  [GUNNARSHOLM 02.09. - 03.09.1941]

  [BJÖRKHOLM/KOHOLM  02.09. - 03.09.1941]  [GRÖNSKÄR/FURUSKÄR 06.10. - 07.10.1941]  [STOSKÄR/KOHOLM 14.10.1941]

[LAPPOHJA 21.10.1941]  [BORGARS 21.10. - 22.10.1941]  [SOMMARÖAR 23.10.1941]  [SIVUKARTTA]

 

GUNNARSHOLMIN TAISTELU 02.09. - 03.09.1941

Gunnarsholmin alue

KÄSKY TIEDUSTELYHYÖKKÄYKSEN SUORITTAMISEKSI:

- Bromarvin lohkon on suunniteltava väkivaltainen tiedusteluhyökkäys Gunnarsholmin saareen. Hyökkäyksen tehtävänä on saaren haltuun otto, siellä olevien venäläisten linnoitus- ja muiden laitteiden tuhoaminen sekä vankien otto. Saaren valtauksen jälkeen jätetään saareen varmistus hälyytystehtävällä ja saari ansoitetaan.

- Suunnitelmaan on sisällytettävä tykistön ja kranaatinheittimien tulisuunnitelma. Lohkon käytettäväksi asetetaan oman tykistön lisäksi yksi kevyt patteri Kevyt Patteristo 15:sta sekä raskas kranaatinheitinjoukkue JR 55:n Kranaatinheitinkomppaniasta. 

- Tulisuunnitelman vastatykistötoimintaa varten valmistaa Hangon Ryhmän tykistökomentaja. Bromarvin lohkon on lähetettävä suunnitelmansa 01.09.1941 kello 18:00 mennessä tarkistettavakseni.

Hangon Ryhmän komentaja eversti Koskimies

 

VASTAUS HANGON RYHMÄN KOMENTAJALLE:

- Kaikki valmistelut tiedusteluhyökkäystä varten ovat olleet käynnissä 31.08.1941 kello 19:00 alkaen. Tähän mennessä minulle vakiintuneen käsityksen mukaan esitän, että kyseisen hyökkäyksen mahdollinen toimeenpano määrättäisiin aikaisintaan 02.09.1941 illalla, johon mennessä kaikki valmistelut on laskettu saatavan suoritettua. Eniten vaikeuksia on tähän mennessä ollut veneiden siirtämisessä autoilla Bölsvikin lahteen.

Bromarvin lohkon komentaja majuri Karvinen

 

TOIMINTASUUNNITELMA 01.09.1941:

1. Väkivaltaista tiedusteluhyökkäystä johtaa kapteeni Karas apunaan määräämänsä upseerit Bredvikin alalohkolta.

2. Hyökkäyksen suorittaa kaksi joukkuetta, joista toinen irroitetaan Trykärrin tukikohdasta ja toinen Prästön tukikohdasta. Storholmin tukikohdasta siirretään yksi joukkue Prästöhön. Vestervikin alalohkon reservijoukkue toimii hyökkäyksen reservinä. Joukkue sijoitetaan Pitkän maastoon.

3. Joukkojen kuormaus suoritetaan Pitkän itärannalla, josta veneet ajavat Marholmin itäpuolitse Möön ja Sommarön välistä Gunnarsholmin pohjois- ja koillisrannalle. Joukkojen kuljetusta varten siirretään Bromarvista 15 moottorivenettä autoilla Bölsvikiin Näsängin lahteen. Veneille on varattava kompassit ja kompassisuunta on määrättävä veneille.

4. Lohkon III ja VII Kevyet Patteristot, yksi patteri Kevyestä Patteristo 15:sta sekä kranaatinheittimet käytetään kokonaisuudessaan hyökkäykseen. Tykistövalmistelu kohdistuu pääosin Gunnarsholmiin sekä Horsön itäosaan sekä pienemmin osin Stackörnin, Furuön ja Elmholmin saariin. Sulkutulta ammutaan Gunnarsholmin länsi- ja etelärannan eteen erityisesti kahlaamon alueelle. Taistelun aikana Stackörn ja Horsön on pidettävä tykistötulen alaisina.

5. Suorasuuntaustykkejä on asemassa Möön saarella, Sommarössä sekä Braksholmissa ja nimettömässä saaressa. Lisäksi kahdesta konekiväärijoukkueesta toinen sijoitetaan Sommarön alueelle.

6. Ilmatorjunta-aseita on asemassa Möön ja Storholmin saarella, sekä Sydlandin maastossa. Hangon Ryhmältä on pyydetty lisää ilmatorjunta-aseistusta ja mikä ratkaisu on myönteinen, sijoitetaan yksi jaos Trykärriin ja toinen jaos Grundsundiin.

7. Hyökkäyksen lähtiessä liikkelle vedetään sumuveneellä suojaverho tuulesta riippuen Länsman - Björnholm - Prästö alueelle. Samoin valmistaudutaan tuulesta riippuen savujen käyttöön Storholmin länsiosasta sekä Prästöstä käsin.

8. Hyökkäysalueen oikean sivustan varmistaa Storholmin tukikohta ja vasemman sivustan Prästön tukikohta. Valonheittimien käyttö kyseiseen tehtävään on varmistettava.

9. Pioneeriryhmä suorittaa Gunnarsholmin ansoituksen heti sen valtauksen ja joukkojen pääosan takaisin vetämisen jälkeen. Varmistusosaston taakse vetäytyminen on tällöin huomioitava.

10. Moottoriveneliikenne käyttää väylää Pitkä - Marholmin itäsalmi - Sommarö - Gunnarsholm sekä Storholmin kaakkoislahti - Gunnarsholm. Väylävalot järjesttävä alalohkon toimesta. Marholmin länsisalmi on suljettava liikenteeltä, joka varmistettava vartioilla.

12. Vangit kootaan Söderstrandiin, jonne kuljetus tapahtuu veneellä.

13. Lohkon komentaja ja tykistökomentaja ovat pisteessä 46, josta on yhteydet keskuksiin Paavo ja Petäjä. Kapteeni Karas on Brakaholmissa, josta hän siirtyy ensimmäisten joukkojen mukana Gunnarsholmiin.

14. Tiedusteluhyökkäyksen suoritus tapahtuu seuraavasti:

- Kello 21:20 alkaa tykistövalmistelu, johon osallistuu koko tykistö ja kranaatinheittimet. Kaikki lohkon valonheittimet ovat toimintavalmiina kello 21:30 alkaen. Kello 21:35 sumuvene vetää savuverhon linjalle Prästö - Björnholm - Länsman. Kaikki Bromarvin lohkon etulinjan suorasuuntaustykit ja konetuliaseet avaavat tulen kello 21:45 ampuen todettuihin venäläisten asemiin kiivasta tulta 10 minuuttia, jonka jälkeen ammutaan hitaammin noin 20 minuuttia ja tämän jälkeen esiityviin maaleihin. Tykistövalmistelun aikana veneet siirtyvät hyökkäyslähtöasemaan Marholmin itäsalmeen. Hyökkäyshetki on kello 21:45, jolloin veneet kulkevat kahdessa linjassa pitäen noin 25 metrin välin toisiinsa, ajavat Killiörnin molemmin puolin ja Sommarön pohjoispuolelta Gunnarsholmin pohjois- ja koillisrannalle.

- Joukot saapuvat Gunnarsholmin rantaan kello 22:00 jolloin saaren valtaus alkaa. Kello 24:00 joukot siirtyvät puolustukseen saaren länsi- ja etelärannalle. Pioneeriryhmä ansoittaa saaren. Paluutiet on merkittävä johtolangoilla. Kello 02:00 joukot siirtyvät saaren pohjoisosaan. Saaren länsi- ja etelärannalle järjestetään yhden ryhmän vahvuinen varmistus hälytystehtävällä. Varmistusmiehille jätetään tarvittavat johtolangat ja muut langat voidaan vetää pois. Kello 02:30 joukot kuormataan veneisiin ja siirretään Pitkän maastoon. Tehtävä on suoritettu kello 04:00.

- Hyökkäysvalmistelut on salattava.

Bromarvin lohkon komentaja majuri Karvinen

 

HANGON RYHMÄN KÄSKY:

- JR 55 siirtää 02.09.1941 yhden kiväärikomppanian II/JR 55:stä Bromarvin lohkolle Grundsundin maastoon, jossa se on kello 20:00 alistettava Bromarvin lohkon komentajalle. Kuljetus tapahtuu 34. Autojoukkueen autoilla. Autojen määrästä samoinkuin niiden ilmoittautumispaikasta ja ajasta on JR 55:n komentajan sovittava Hangon Ryhmän huoltopäällikön kanssa.

- Lisäksi Kevyen Ilmatorjuntajaos Carpelanin on oltava 02.09.1941 valmiina heti käskyn siihen saatuaan siirtymään Bromarvin lohkolle.

Hangon Ryhmän komentaja eversti Koskimies

 

- Viimeisessä Bromarvin lohkon käskyssä 02.09.1941 koskien tiedusteluhyökkäystä, joukkojen tavoitetta laajennettiin huomattavasti. Enää ei riittänytkään Gunnarsholmin valtaaminen ja ansoittaminen, vaan Gunnarsholmin valtaaminen oli vasta ensimmäinen tavoite. Toisena tavoitteena oli Stackörnin valtaaminen ja kolmantena Horsön valtaaminen. Käskyssä erityisesti tähdennettiin, että kunkin tavoitteen saavuttamisen jälkeen joukkojen oli viipymättä valmistauduttava pitämään saari hallussa.

- Yhteensä suomalaisten puolelta hyökkäykseen lähti 203 miestä. Luvussa on mukana kaikki hyökkäykseen osallistuneet miehet alkaen aina moottoriveneenkuljettajista ja lääkintämiehistä päätyen hyökkäyksen komentoryhmään. Venäläisillä XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TAISTELU:

Säätila taistelun alkaessa: Näkyvyys on hyvä, yli 20 kilometriä. Taivas on puolipilvessä, sateetonta. Lämpötila on +10 astetta celciusta.

Kello 20:20: Bromarvin lohkon komentopaikka siirretään pisteeseen 46.

Kello 21:20: Hyökkäyksen tykistövalmistelu alkaa.

Kello 21:55: Karas on Brakaholmissa. Sumua on runsaasti, näkyvyys on lähes olematon. Venäläiset vastaavat tuleen heikonlaisesti. Toivola ilmoittaa Möön saarelta, että hyökkäykseen osallistuvat veneet ovat sivuuttaneet Killiörnin ja Sommarön.

Kello 22:03: Venäläiset ampuvat ainakin kuudelle konekiväärillä Furuön saarelta. Tarkempaa vahvuutta ei pystytä määrittelemään. Karas epäilee veneiden mahdollisuuksia päästä maihin.

Kello 22:03 - 22:06: Omat joukot nousevat maihin Gunnarsholmissa, ampuen samalla pikakiväärillä ja konepistoolilla. Rannalta kuuluu omien joukkojen hurraa huutoja.

Kello 22:12: Karas ilmoittaa joukkojen hävittävän rantaesteitä käsikranaatein ja kasapanoksin.

Kello 22:25: Joukot ovat päässeet maihin Gunnarsholmissa. Karas odottaa Brakaholmissa sumuvenettä ja neljää muuta venettä päästäkseen itse Gunnarsholmiin. Samalla hän pyytää Storholmissa olevan joukkueen lähettämistä vahvistukseksi. Lupa joukkueen lähettämiseen annetaan heti kun sillanpääasemassa on tilaa. Tilaa sillanpääasemassa kuulemma on.

Kello 22:30: Ikonen ilmoittaa moottoriveneiden lähdöstä kohden Brakaholmia.

Kello 22:34: Virzenius lähettää epäselvän radiosanoman. Sanoman uusimista pyydetään.

Kello 22:40: Virzeniuksen sanoma saadaan uudelleen. Pikaista apua pyydetään Gunnarsholmin pohjoisrannalla olevalle lahdelle.

Kello 22:45: Bromarvin lohkon komentaja ottaa yhteyden Hangon Ryhmän komentajaan jolle selostetaan tilanne. Hangon Ryhmän komentaja kehoittaa harkitsemaan lisäjoukkojen lähettämistä Karaksen avuksi.

Kello 22:46: Karas pyytää tulta Stackörnin kahlaamon kohdalle.

Kello 22:48: Karakselle ilmoitetaan, että Storholmista Somerkosken joukkue täytyy ottaa mukaan ja hyökätä sillä oikealta sivustalta, jotta vasemman joukkueen etenemistä voidaan auttaa. Joukkue on juuttunut saaren koillispäähän. Stackörnin kahlaamoon ammutaan tykistö- ja kranaatinheitintulta. Venäläiset pitävät kovaa meteliä Stackörnissä.

Kello 23:07: Puhelinyhteys Karakseen katkeaa. Yhteys kuitenkin saadaan nopeasti kuntoon, jolloin Karas ilmoittaa venäläisten ampuvan Brakaholmia. Yksi vene saapuu Brakaholmiin.

Kello 23:12: Pitkässä oleva joukkue lähtetetään Gunnarsholmiin Storholmissa olevan joukkueen sijasta, koska veneitä ei saada paikalle. Rikkonen saa käskyn Rautasalon joukkueen kuormaamisesta veneisiin.

Kello 23:36: Rautasalon joukkue lähtee Gunnarsholmiin neljällä veneellä.

Kello 23:37: Gunnarsholmin radio kysyy onko apua lähetetty. Vastauksena Gunnarsholmille kerrotaan avun lähteneen.

Kello 23:52: Lertola Storholmista ilmoittaa, että Karas on lähtenyt Brakaholmin lahdesta, koska sieltä ajaa kaksi venettä. Lertolan käsityksen mukaan joukot ovat edenneet Gunnarsholmin puoliväliin saakka. Venäläisillä on pesäke saaren pohjoiskärjessä, josta kuuluu kiivasta ammuntaa.

Kello 24:00: Yhteys Karakseen on poikki.

Kello 00:07: Lund Sommaröstä ilmoittaa, että Gunnarsholmin pohjoispäässä palaa patruunavene, josta lentelee ammuksia ympäriinsä.

Kello 00:13: Lertola ilmoittaa, että Karaksen vene on ilmeisesti päässyt yli Gunnarsholmiin. Saaren rannassa palaa patruunavarasto. Tällä hetkellä saaressa on hiljaista. Aina välillä on kiivaampaa tulitaistelua.

Kello 00:15: Yhteys Karakseen saadaan kuntoon.

Kello 00:30: Gunnarsholmista ilmoitetaan, että Karas ja tulenjohtajat ovat päässeet saareen.

Kello 00:47: Oikealla sivustalla olevan joukot ovat edenneet noin 300 - 400 metriä rannasta. Vasemmalla ollaan edetty noin 200 metriä. Välissä on varmistus. Kaikkoseen joukkueeseen on yhteys katki. Tilanne on epäselvä. Kaikkosen miehet ovat mahdollisesti jossain edempänä. Partiot lähtevät etenemään rantoja pitkin saaren molemmin puolin. Veneiden viimein päästyä Storholmiin, on Storholminkin joukkue myös saapunut Gunnarsholmiin.

Kello 00:52: Hangon Ryhmän komentajalle ilmoitetaan tilanne saaressa, sekä se, että veneiden saannin vaikeuden takia ovat nyt sekä Storholmin että Pitkän joukkueet Gunnarsholmissa. Hangon Ryhmän komentaja määrää joukot valtaamaan koko saaren.

Kello 00:55: Ilmoitus joukkosidontapaikalta: Yhdeksän haavoittunutta, joista yksi on toivoton, kolme vaikeasti sekä viisi lievästi haavoittunutta.

Kello 01:05: Oma patruunavene on syttynyt palamaan venäläisten kranaatinheittimien osumasta. Veneen kuljettaja ui Sommarön rantaan.

Kello 01:07: Ilmoitus joukkosidontapaikalta: Kaksi lievästi haavoittunutta lisää.

Kello 01:12: Joukot ovat saavuttaneet Gunnarsholmin kannaksen. Karakselle välitetään Hangon Ryhmän komentajan käsky koko saaren valtauksesta.

Kello 01:18: Karas pyytää konekiväärijoukkueen siirtämisen valmistelua. Lupaa tähän ei anneta. Gunnarsholmin kannas on yhtenä korsumottina.

Kello 01:40: Lertola ilmoittaa, että Gunnarsholmin keskikohdalla tuntuu olevan motti. Lisäksi saaren koilliskulmaan näytti ajaneen jokin vene rantaa, jonka jälkeen siellä syttyi taistelu.

Kello 01:43: Gunnarsholm pyytää lupaa saada ottaa yhden kranaatinheittimen Möön saarelta. Lupa annetaan.

Kello 01:58: Hangon Ryhmän komentaja pyytää ehdotusta saaren pitämisestä.

Kello 02:00: Karas on toiveikas hyökkäyksen jatkamisesta ja kannattaa saaren pitämistä. Venäläisten konekiväärit ampuvat kiivaasti.

Kello 02:08: Hangon Ryhmän komentajalle esitetään ehdotus saaren pitämisestä. Mikäli aktiivista toimintaa tällä suunnalla on aikomusta jatkaa, olisi Gunnarsholm tulevan toiminnan kannalta erinomainen lähtöpaikka. Mikäli taas on aikomus siirtyä entiseen torjuvaan puolustukseen, ei saarta voida liittää pääasemaan eikä sen hallussa pitämisestä ole mitään hyötyä.

Kello 02:12: Pioneeriryhmä määrätään miinoineen Gunnarsholmiin.

Kello 02:18: Hangon Ryhmän komentaja käskee tyhjentämään Gunnarsholmin saari ja ansoittamaan saavutettu linja kello 04:00 mennessä.

Kello 02:21: Hangon Ryhmän komentaja tarkentaa käskyään siten, että ensin on saaren motit selvitettävä, saari ansoitettava ja vasta sen jälkeen tyhjennettävä. Samalla pyydetään joukkojen vetäytymissuunnitelmaa.

Kello 02:30: Vetäytymissuunnitelma esitellään Hangon Ryhmän komentajalle. Joukot vedetään joukkueittain taakse Storholmin itäosaan. Ensimmäinen joukkue varmistaan ansoituksen suorituksen ja vetäytymisen.

Kello 02:45: Karakselle saadaan välitettyä Hangon Ryhmän komentajan käsky. Samalla sovitaan vetäytymisjärjestys. Joukot ohjataan Storholmin itäosaan Laduholmin pohjoispuolelle ja nimettömän saaren ja Möön väliseen salmeen.

Kello 03:05: Lertolan käsketään järjestää vetäytyvien joukkojen vastaanotto ja edelleenohjaus Storholmissa. Omat ansoitukset Furuholmissa ja Brakaholmissa on varmistettava vastaanottavilla upseereilla.

Kello 03:10: Haatajan käsketään järjestää vetäytyvien joukkojen vastaanotto ja edelleenohjaus Möön ja nimettömän saaren salmessa. Omat ansoitukset on varmistettava vastaanottavilla upseereilla.

Kello 03:14: Komppania Ramström JR 55:stä on alistettuna Bromarvin lohkolle kello 07:00 saakka. Tämän jälkeen autokolonna tulee hakemaan komppaniaa.

Kello 03:44: Ilmatorjunnan käsketään valmistautua ilmatorjuntaan heti päivän
valjetessa.

Kello 03:55: Venäläiset hyökkäävät suurella voimalla Gunnarsholmin itäpuolella olevista pienistä saarista.

Kello 04:00: Puhelin- ja radioyhteys Gunnarsholmissa katkaistaan suomalaisten joukkojen toimesta.

Kello 04:25: Storholmiin saapuu yksi vene Gunnarsholmista. Veneessä on 2 - 3 miestä.

Kello 04:27: Radioyhteyttä Gunnarsholmiin ei enää saada.

Kello 05:09: Storholmiin saapuu toinen vene Gunnarsholmista.

Kello 05:16: Gunnarsholmin eteläosaan pyydetään tulisulkua.

Kello 05:20: Yksi vene ajaa kohden Möön saarta. Yksi ajelehtiin ohjauskyvyttömänä. Miehiä ui meressä. Haataja Möön saarelle käsketään lähettämään soutuveneitä uivia miehiä pelastamaan.

Kello 05:22: Storholmia lähestyy 10 suomalaisten venettä. Neljä venettä on edelleen Gunnarsholmin rannassa. Taistelu saarella jatkuu edelleen.

Kello 05:23: Kolme moottorivenettä pelastaa uivia miehiä. Soutuveneitä kielletään menemästä Gunnarsholmiin saakka.

Kello 05:38: Karas ilmoittaa palanneensa Gunnarsholmista mukanaan noin puolitoistajoukkuetta miehiä. Venäläiset hyökkäsivät rantaan heidän ollessa vain noin 10 metrin päässä rannasta ja osan miehistä edelleen kiivetessä veneisiin. Karas myös ilmoittaa saaren olevan tyhjä omista joukoista.

Kello 05:40: Pallas Storholmista ilmoittaa, että Gunnarsholmissa on edelleen 2 omaa venettä. Taistelu saaressa jatkuu edelleen.

Kello 05:54: Bredvikin alalohko käsketään lähettämään hevosia kahlaamolle haavoittuneita noutamaan. Haataja Möön saarelta ilmoittaa, ettei yhtään miestä ole tullut Gunnarsholmista.

Kello 05:56: Gunnarsholmista kuuluu räjähdyksiä.

Kello 05:58: Tykistö käsketään ampumaan tykistöisku Gunnarsholmin saarelle.

Kello 06:15: Bromarvin lohkon komentaja poistuu pisteestä 46 omaan komentopaikkaansa Räkubyhyn.

Kello 06:50: Selostus taistelun kulusta laaditaan Hangon Ryhmän komentajalle.

Kello 07:26: Hangon Ryhmän komentaja saa selostuksen taistelusta puhelinsanomana.

Copyright © 2006, 2007 Kimmo Nummela