[SISÄLLYSLUETTELO]  [PÄÄSIVU]  [HISTORIA]  [BENGTSKÄR]  [MORGONLANDET]  [HORSÖN]  [STACKÖRN]  [ELMHOLM]  [FURUÖN]

[GUNNARSHOLM]  [SOMMARÖAR]  [KÄRINGSHOLMARNA]  [GRÖNSKÄR]  [FURUSKÄR]  [DRAGSVIK]  [BORGARS]  [LAPPOHJA]

[LILLMARS]  [LILLKROKAN]  [STORKROKAN]  [HÄSTÖ & FURUHOLMEN]  [GRISLOM]  [STORA VALTERHOLM]  [LILLA LÅNGHOLM]

[VRAKHOLM]  [BJÖRKHOLM]  [ELGEN]  [KOHOLM & STOSKÄR]  [LÅNGHOLM]  [GLOSKÄR]  [SIVUKARTTA]

 

GRÖNSKÄR

Grönskär

 - Grönskärin saari sijaitsee Hangosta koilliseen noin 8 kilometrin päässä. Etäisyyttä Tammisaareen, joka sijaitsee Grönskäristä koilliseen tulee 26 kilometriä. Grönskär on sangen pieni saari. Pituutta saarella on vain noin 190 metriä ja leveimmästä kohdasta saari on ainoastaan hieman yli 100 metriä leveä. Saari on kooltaan ja muodoltaan lähes identtinen Furuskärin kanssa, joka sijaitsee Grönskärin kaakkoispuolella. Etäisyyttä näiden kahden saaren välillä on ainostaan reilut 200 metriä.

- Saarta peittää tiheä metsä ja mereltä käsin saaren sisäosia ei juuri näe. Suuria korkeuseroja saarella ei ole. Maasto toki nousee hieman rannasta kohden saaren sisäosia, mutta nämä korkeuserot ovat hyvin vähäisiä.

- Saaren lähivedet ovat erittäin kivisiä ja matalia, joten saarta kannattaa lähestyä ainoastaan hyvällä kelillä ja rauhallisesti.  Grönskäriä ei missään nimessä kannata lähestyä lyhintä reittiä etelästä käsin, koska suurimmat kivikot ovat nimenomaan saaren eteläpuolella. Sen sijaan kannattaa kiertää Björnholm ja lähestyä Grönskärin koillis- itärantaa. Saaren koillis- itäpuolella olevien kallioiden luokse on hyvä ankkuroitua ja 35 metrin köydenkin saa juuri ja juuri vedettyä maihin kiinni. Asutusta saarella ei ole, joten saarta voi tutkia kaikessa rauhassa.

Komppanian upseeristoa ja aliupseereita

- Grönskäristä ei juuri sodanaikaisia rakenteita löydy. Saarella on toki joitakin poteroiden ja pesäkkeiden jäänteitä, mutta kokoluokaltaan nämä ovat erittäin pieniä. Rakenteiden vähyys selittyy sillä yksikertaisella syyllä, että saari on ollut aivan liian pieni, jotta siellä olisi voitu pitää kovin isoa miehitystä ja sitä kautta miehittää isompia asemia.

- Venäläisillä on lisäksi ollut lännessä Horsön saari hallussa, josta käsin myös Grönskärin aluetta on voitu hallita tulella. Suomalaisilla ei taas suurempaa halua ole ollut miehittää Grönskäriä, koska joukkojen hallussa on ollut Björnholm idässä. Björnholmista on vain kivenheiton matka Grönskäriin.

- Suomalaisten vuonna 1943 piirtämä kartta venäläisten Hangon vuokra-alueesta ei myöskään näytä Grönskäriin minkäänlaisia puolustusrakenteita. Kartan mukaan saari on ollut kauttaaltaan ansoitettu  putkimiinoituksella. Minkäänlaisia rakenteita ei karttaan ole piirretty.

- Jos Hangon rintaman taistelut kiinnostavat, kannattaa saarella käynti, kunhan on ensiksi perehtynyt taistelun kulkuun. Muussa tapauksessa Grönskär ei juuri tarjoa mitään muuta minkä vuoksi saarella käynti kannattaisi.

Grönskärin ja Furuskärin taistelu 06.10. - 07.10.1941

Grönskärin rakenteet (Kartassa siniset neliöt)

 

Rakenteen numero kartalla

Huomautus

Rakenteet No. 1

Useita erillisiä poteroita ja pesäkkeiden jäänteitä.

 

Grönskärin muut kohteet (Kartassa punaiset neliöt)

 

Numero kartalla

Huomautus

No. 1

Kallioon hakatut nimikirjaimet.

Copyright © 2006, 2007 Kimmo Nummela