[SISÄLLYSLUETTELO]  [PÄÄSIVU]  [HISTORIA]  [LAPPOHJA 01.07.1941]  [STORKROKAN 01.07.1941]  [DRAGSVIK 06.07.1941]

[LAPPOHJA 07.07. - 08.07.1941]  [HORSÖN 10.07.1941]  [STACKÖRN 13.07. - 14.07.1941]  [MORGONLANDET 16.07.1941]  [LILLMARS 17.07.1941]

[HÄSTÖ 18.07.1941]  [BENGTSKÄR 26.07.1941]  [GUNNARSHOLM/FURUÖN 30.07.1941]  [ELMHOLM 16.08.1941]  [GUNNARSHOLM 02.09. - 03.09.1941]

  [BJÖRKHOLM/KOHOLM  02.09. - 03.09.1941]  [GRÖNSKÄR/FURUSKÄR 06.10. - 07.10.1941]  [STOSKÄR/KOHOLM 14.10.1941]

[LAPPOHJA 21.10.1941]  [BORGARS 21.10. - 22.10.1941]  [SOMMARÖAR 23.10.1941]  [SIVUKARTTA]

 

GRÖNSKÄRIN JA FURUSKÄRIN TAISTELU 06.10. - 07.10.1941

Grönskärin ja Furuskärin alue

TOIMINTAESITYS 06.10.1941:

- Yöllä 04.10. - 05.10.1941 todettiin tähystyksellä venäläisten veneliikennettä Grönskärissä. Kun Björnholmissa oli löydetty venäläisten asettamia miinoja ja epäiltiin, että niitä olisi asetettu myös ennestään tyhjiksi todettuihin Grönskärin ja Furuskärin saariin, lähetettiin saaria tarkastamaan yöllä 05.10. - 06.10.1941 pioneeriryhmä. Ryhmän edetessä Grönskärin keskiosassa kello 03:45 avattiin sitä kohti tuli kahdella konepistoolilla saaren länsiosasta, jolloin ryhmä vetäytyi soutuveneellä takaisin Björnholmiin.

- Edelläolevan johdosta esitän, että Grönskär puhdistettaisiin yöllä 06.10. - 07.10.1941

Bromarvin lohkon komentaja: Majuri Karvinen

Grönskär
- Näkymä Grönskärissä. Saari on erittäin pieni ja näkyvyys on hyvä lähes saaren päästä päähän. Venäläiset ovat varmasti pystyneet seuraamaan pioneeriryhmän etenemistä pidemmän aikaa ennen tulen avaamista. Vain hyvä onni on säästänyt vänrikki Karlssonin pioneeriryhmän tappioilta.

TAISTELUSUUNNITELMA:

1. Tehtävän suorittaa Riilahden alalohkolta kokoonpantu partio (1 upseeri, 2 aliupseeria, 8 miestä ja 2 moottoriveneenkuljettajaa). Partiota tukee tykistö, kranaatinheittimet sekä suorasuuntaustykit.

2. Toimintaa johtaa kapteeni Kauuttila.

3. Partion aseistuksena on kaksi pikakivääriä, kaksi konepistoolia, kiväärit, käsikranaatteja, savukranaatit ja savurasiat.

4. Partio nousee maihin saaressa kello 19:45. Mikäli tällöin on kuutamo, on veneissä välittömästi valmistauduttava savujen käyttöön.

5. Partio etenee soutaen kahdella perämoottoriveneellä kartan osoittamiin kohtiin, joissa nousevat maihin ja etenevät saaren länsirannalle tehtävänä vangita saaressa oleva venäläisten tähystyspartio. Ellei se onnistu, on venäläisten tähystyspartio tuhottava tai sen pakeneminen veneillä estettävä.

Taistelusuunnitelma

6. Saaren puhdistuksen jälkeen on sinne jätettävä kuulovartio (1 aliupseeri ja 2 miestä) soutuveneellä varustettuna. Muu partio palaa lähtökohtaan.

7. Mahdollisten yllätysten varalta on Prästössä järjestettävä taisteluryhmä (1 upseeri, 2 aliupseeria ja 16 miestä), joka on valmiina moottoriveneillä varustettuna.

8. Tykistökomentaja järjestää kello 19:40 Länsmaniin tulikeskityksen, jonka jälkeen sinne on ammuttava häirintätulta niin kauan kunnes tehtävä Grönskärissä on loppuunsuoritettu. Samanaikaisesta on 11.LK Patterin valmistauduttava ampumaa tulisulku Grönskärin ja Länsmanin väliin.

9. Kranaatinheitinkomppania osallistuu tykistökomentajan ohjeiden mukaan Länsmanin tulikeskitykseen sekä yllämainittuun tulisulkutehtävään.

10. Suorasuuntaustykistön Björnholmista, Prästöstä ja Sommaröstä on oltava valmiina sulkutulen ampumiseen Grönskärin etelä-, lounais-, ja länsirannalle.

11. Prästön valonheittimien on tarvittaessa valaistava Länsmanin ja Grönskärin välinen merialue.

12. Kaikki valmistelut ylläolevaa tehtävää varten on suoritettava 06.10.1941 kello 19:00 mennessä.

13. Käsky tehtävän suorituksesta annetaan erikseen.

- Hangon Ryhmän komentaja hyväksyi suunnitelman tehden siihen seuraavia muutoksia:

- Taistelupartion vahvuutta lisättiin yhdellä aliupseerilla, neljällä miehellä sekä yhdellä moottoriveneenkuljettajalla. Näin ollen partio tulisi liikkumaan kolmella perämoottorilla kahden sijasta. Lisäksi Hangon Ryhmän komentaja kielsi tykistövalmistelun, koska oli pyrittävä yllätykseen.

 

HYVÄKSYTTY TAISTELUSUUNNITELMA:

- Taistelupartio lähtee Björnholmin pohjoisrannasta kello 19:30 veneet aluksi jonossa, siirtyen matkan varrella rintamaan. Maihinnousupaikkoina on Grönskärin itä-, koillis-, ja pohjoisrannat. Täältä ryhmät etenevät yhdenmukaisesti pitkin saarta pitäen yhteyttä keskenään. Moottoriveneiden kuljettajat sekä pioneerit jäävät veneiden luo. Pioneerien tehtävänä on asettaa savurasiat maihin käyttövalmiiksi mahdollisen irrottautumisen helpottamiseksi. Maissa käyttävät ryhmät aluksi pääasiassa käsikranaatteja vankien oton helpottamiseksi.

- Venäläisten sokaisemiseksi tulee ryhmien käyttää savukäsikranaatteja rantaviivalla. Yllätysten varalta on taisteluryhmä koottuna moottoriveneineen Prästön eteläkärjen itäpuolella.

- Komentopaikkana toimii Björnholmin läntisin kärki.

- Partio koostuu vapaaehtoisista ja partiota johtaa vänrikki Karlsson, joka oli mukana edellisen yön partiossa Grönskäriin.

Hyväksytty taistelusuunnitelma

JOUKOT:

Johtaja: Riilahden alalohkon komentaja kapteeni Kauuttila.

 

Björnholmin tukikohdan joukot: Iskujoukkue 73.Rannikkoiskukomppaniasta, pioneeriryhmä, konekivääripuolijoukkue sekä kaksi 20 mm panssarintorjuntatykkiä. Päällikkönä luutnantti Rosenqvist.

 

Prästön tukikohdan joukot: Iskujoukkue 73.Rannikkoiskukomppaniasta, vahvistettu konekiväärijoukkue sekä 47/40 tykki. Päällikkönä luutnantti Järvinen.

 

- Tehtävän suoritusta varten oli vänrikki Karlssonin partio irroitettu Björnholmin tukikohdasta ja vänrikki Rannalan partio Prästöstä. Moottoriveneitä oli yhteensä 8 kappaletta, joista 3 perämoottorilla varustettuna.

 

Säätila: Tyyntä, pilvetöntä paitsi itäisellä taivaanrannalla hiukan pilveä. Kuu nousi kello 18:35. Ilman kuulakkuus hyvä. Aamuyöstä kello 04:00 - 05:30 pintasumua.

 

TAISTELUN KULKU:

06.10.1941:

- Kun tykistövalmistelu oli jätetty toimintasuunnitelmasta pois eikä partion lähtöaika siten ollut enää sidottu alkuperäiseen maihinnousuhetkeen kello 19:45 ja kun erittäin kirkkaasta kuutamosta johtuen tuntui valaistus vielä kello 19:30 olevan epäedullinen, lykättiin lähtöhetkeä 40 minuutilla. Riilahden alalohkon komentaja ilmoitti tästä muutoksesta Bromarvin lohkon komentajalle. Lisäksi todettiin, että tyynestä säästä johtuen ei lähestymisessä voitaisi käyttää savuja, mitä yllätykseen pyrkiminen ei edellyttänytkään.

 

Kello 20:05: Partiot lähtevät liikkeelle Björnholmin pohjoisrannasta soutaen äänettömästi. Veneet etenevät aluksi jonossa, mutta siirtyvät rintamaan lähestyttäessä Grönskäriä.

Kello 20:25: Partion veneet ovat aivan Grönskärin edustalla. Saaresta ei näy eikä kuulu mitään. Näkyväisyys on niin hyvä, että veneet ovat näkyvissä ilman kiikariakin Björnholmiin saakka. Kun partion ensimmäinen vene on aivan lähellä rantaviivaa ja muut jonkin matkan päässä, avataan saaresta veneiden kohdalta yhtäaikaisesti kiivas tulitus. Äänestä päätellen tulitus tulee useammasta pikakivääristä, konepistoolista ja kivääristä.

- Samanaikaisesti saaresta myös heitetään muutamia kasapanoksia sekä suuri määrä käsikranaatteja veneitä kohti. Yksikään näistä ei kuitenkaan osu veneisiin. Kun ensimmäinen vene kosketti pohjaa hyppäsi vänrikki Karlsson veteen kersantti Palletvuoren seuratessa perässä. Vene oli ilmeisesti jäänyt kiinni johonkin kiveen, koska molemmat miehet upposivat kainaloitaan myöten veteen. Moottoriveneenkuljettaja haavoittui heti tulituksen alkaessa sekä kaksi muuta miestä. Yksi mies kaatui välittömästi.

Grönskärin itä/koillisrantaa
- Grönskärin itä/koillisrantaa. Tällä alueella miehet vänrikki Karlssonin veneestä ovat yrittäneet nousta maihin. Kuvan vasemmassa laidassa näkyy rantapusikkoa, jossa venäläiset ovat olleet asemissa.

- Kun vänrikki Karlsson huomasi ettei jäljellä olevilla voimilla voitu saada venettä nopeasti lähemmäksi rantaa, nousi hän veneeseen auttaakseen veneen irrotuksessa haavoittuen kuitenkin samalla. Samasta luodista kaatui alikersantti Hagström. Kun vene oli saatu kiveltä irti, huomasi vänrikki Karlsson ettei jäljellä olevilla voimilla enää ollut mahdollisuuksia nousta maihin Grönskärillä ja siksi hän käski panna koneen käyntiin. Sotamies Lindström siirtyi kolmantena miehenä koneenkäyttäjäksi, kun alkuperäisen kuljettajan tilalle asettunut ja jo rintaan haavoittunut sotamies Usohanoff haavoittui toisen kerran käteen.

Kello 20:30: Björnholmissa kuullaan moottoriveneen ääni, joka lähestyy Furuskäriä.

Kello 20:35: Sotamies Usohanoffin onnistuu saada vene niin kauas Grönskärin rannasta, ettei saaresta kohdistettu tuli enää osu veneisiin. Kersantti Palletvuori, joka oli jäänyt veteen auttoi veneen irroittamisessa kiveltä pitäen toisella kädellä kiinni veneestä ja meloen toisella kädellään venettä kauemmaksi rannasta. Matkan varrella hänet nostettiin takaisin veneeseen.

- Kaiken aikaa rantapusikossa oleviin venäläisiin kohdistettiin tulitus. Kersantti Palletvuori ampui esimerkiksi neljä konepistoolinlipasta rantapusikkoon. Irroittautumisvaiheessa ei kukaan miehistä käyttänyt savukäsikranaatteja vaan kaikki tarttuivat tuliaseisiin.

- Partion toinen vene oli noin 20 metrin päässä rannasta, kun sen johtaja näki, että vänrikki Karlssonin vene pyrki takaisinpäin. Rantapusikkoa tulittaen kääntyi myös tämä toinenkin vene takaisin. Saatuaan koneen käyntiin poistui vene kauemmaksi ilman tappioita.

- Partion kolmas vene oli noin 15 metrin päässä rantaviivasta, kun havaitsi saavansa tulta edestä ja vasemmalta Grönskärin eteläkärjestä. Kun tämänkin veneen johtaja huomasi vänrikki Karlssonin veneen pyrkivän takaisin ja kun veneessä kolme miestä jo oli haavoittunut, pyrki vene takaisin ja sai jonkin ajan kuluttua koneen käyntiin.

Näkymä Grönskärin etelärannasta
- Näkymä Grönskärin etelärannalta kohden koillista. Partioiden veneet ovat liikkuneet kuvassa oikealta vasemmalla, yrittäessään nousta maihin saarelle.

- Björnholmiin palatessa kuoli sotamies Marjunen, joka ohjasi veneen takaisin varsinaisen kuljettajan haavoittuessa molempiin käsiin.

- Huomattuaan että yritys epäonnistui, ilmoitti kapteeni Kauuttila taistelun tuloksen majuri Karviselle, joka käski luutnantti Rosenqvistia menemään rantaan palaavia veneitä vastaanottamaan ja selvittämään tappiot sekä syytä siihen minkä takia toinen ja kolmas vene palasivat takaisin niin nopeasti.

- Björnholmista käsin näet sai sen käsityksen, että veneet palasivat takaisin ilman pätevää syytä ja liian aikaisin. Kauuttilan pyytäessä toimintaohjeita, käski majuri Karvinen aloittaa tykistö- ja kranaatinheitinvalmistelun Grönskäriin, Furuskäriin ja Länsmaniin.

Kello 20:40: Björnholmissa kuullaan toisenkin moottoriveneen lähestyvän Furuskäriä. Muutaman minuutin kuluttua tästä kuului ääniä saaren eteläkärjestä. Saaren pohjoiskärjessä nähdään myös liikkuvan muutamia miehiä, jotka ilmeisesti menivät asemiin. Eteläkärjessä todetaan myös muutama tumma hahmo. Veneitä ei näy.

Kello 20:40 - 20:45: Grönskärin lounaisosasta kuuluu huutoa ja rähinää. Partion veneet palaavat takaisin Björnholmiin. Luutnantti Rosenqvist johdolla Björnholmin ja Prästön lääkintähenkilökunta antoi haavoittuneille ensiapua, jonka jälkeen heidät kuljetettiin (1 upseeri ja 6 miestä) moottoriveneellä Grundsundin laiturille. Lääkintäkapteeni Framokenhausenin tarkastettua potilaat lähdettiin heitä kuljettamaan kenttäsairaalaan noin kello 22:15.

Näkymä Grundsundin laiturialueelta kohden Prästötä
- Näkymä Grundsundin laiturialueelta kohden Prästön saarta.

Kello 20:45: Tykistö- ja kranaatinheitinvalmistelu alkaa Grönskäriin ja Furuskäriin. Yhteensä ammutaan noin 62 - 69 kranaattia. Osa kranaatinheittimien ammuksista putoaa lyhyenä mereen.

Kello 21:05: Björnholmissa kuullaan moottoriveneen poistuvan Furuskäristä.

Kello 21:35 - 22:15: Bertta (8 tuuman tykki) ampuu Furuskäriin kuusi laukausta ja Grönskäriin kaksi laukausta. Kaikki laukaukset putoavat saarille. Kaksi laukausta jää suutariksi (näitä ei ole myöhemmin löydetty).

Kello 22:00: Sommaröstä ampuu 40/40 Vickers ja 25 mm Marianne tykit suorasuuntauksella Grönskäriä noin 25 + 15 laukauksen verran. Päätös tulenavauksesta tehtiin Sommarön päällikön toimesta, jonka mielestä tykistön ja kranaatinheittimien tuli oli liian epätarkkaa.

Kello 22:20: Björnholmissa kuullaan, että Grönskäristä poistuu moottorivene ajaen kohden Länsmania. Veneen näkevät Prästön ja Sommarön tukikohdat. Moottorivene vaikutti avoveneeltä ja oli erittäin nopea. Sommarön tukikohta avasi tulen venettä kohden ampuen kaksi laukausta 47/40 tykillä. Tämän jälkeen vene katosi. Osumia veneeseen ei todettu. Lisäksi Vickers ampui kymmenen laukausta ja Marianne kolme laukausta. Konekivääri ampui myös kaksi vyötä tyhjäksi. Venäläiset vastasivat Sommarön tulitukseen ampuen konekiväärillä Länsmanista, kranaatinheittimillä Horsöstä sekä ilmatorjuntatykistöllä Hangosta päin.

Kello 23:02: 7.Patteristo liittyy mukaan tulittaen Grönskäriä ja Furuskäriä 35 + 33 kranaattia.

Kello 23:10: Majuri Karvinen antaa käskyn kapteeni Kauuttilalle lähettää kolme- nelimiehiset partiot Grönskäriin ja Furuskäriin toteamaan onko niissä vielä venäläismiehitys. Mikäli saaret todetaan tyhjiksi on niihin jätettävä miehitys.

Kello 23:15: Kapteeni Kauuttila antaa käskyn taisteluryhmän johtajalle vänrikki Rannallalle valita kaksi partioita, joissa neljä miestä ja upseeri tai aliupseeri. Toista partiota johtaisi vänrikki Rannala. Björnholm luovuttaa partiota varten kaksi perämoottoria. Partioiden ei tarvitse ryhtyä taisteluun, tarkoitus on ainoastaan todeta ovatko saaret miehitettyjä vai ei.

Kello 23:40: Vänrikki Rannala ilmoittaa kaiken olevan valmista. Toisen moottoriveneenkuljettajaksi ei kuitenkaan ole löytynyt yhtään vapaaehtoista. Kapteeni Kauuttila käskee määrätä jonkun kuljettajaksi moottoriveneelle. Kuljettaja täytyy ottaa mukaan vaikka voimakeinoin. Samanaikaisesti venäläiset ampuvat aikakranaatteja Björnholmin ja Prästön väliseen salmeen. 8.Patteri aloittaa Länsmanin ampumisen tuli-iskuin. Yhteensä saarelle ammutaan 132 kranaattia.

07.10.1941:

Kello 00:06: Kapteeni Kauuttila totetaa etteivät Björnholmin pohjoispuolitse etenevät partiot ennätä tavoitteisiinsa, vaan tykistövalmistelu tulee loppumaan liian aikaisin. Tämän vuoksi Kauuttila pyytää tykistövalmistelua jatkettavan ainakin kello 00:15 saakka, johon mennessä ainakin Grönskärin partion tulisi olla tarpeeksi lähellä saarta.

Kello 00:15: Tykistövalmistelu loppuu. Grönskärin partion on noin 50 metrin päässä rannasta. Furuskärin partiolla on matkaa vielä noin 300 metriä tavoitteeseensa. Partiot nousevat maihin kohtaamatta ketään. Etenkin Grönskärin partion maihinnousu oli nopea saaren kaakkoisrannalla siitä syystä, että soutajat käänsivät veneen lähellä rantaa kylki edellä rantaa kohden, jolloin kaikki hyppäsivät rannalle yhtäaikaa. Grönskärin partion lähestyessä saaren keskiosaa kuului heikkoa rapinaa ja kun "ruki verh" huudosta huolimatta ei ketää tullut esille, ampui kaksi miestä lyhyet sarjat metsään. Todennäköisesti rapinan aiheutti hiiri tai myyrä.

Grönskärin kaakkoisranta
- Grönskärin kaakkoisranta. Kuva vasemmassa laidassa näkyy Björnholm ja oikeassa laidassa Furuskär.

Kello 00:20: Kapteeni Kauuttila antaa käskyn tukikohdan päälliköille lähettää ryhmä Prästöstä Grönskäriin ja ryhmä Björnholmista Furuskärille.

Kello 00:25: Kapteeni Kauuttila ilmoittaa majuri Karviselle havainnoista ja suoritetuista toimenpiteistä. Lisäksi Kauuttinen pyytää jatkuvaa tykistötulta Länsmaniin, etteivät venäläiset voisi häiritä lisäjoukkojen tuontia. Lisäksi Horsön satamapaikkoja tulisi häiritä mahdollista vastaiskua varten koottavien veneiden hajoittamiseksi.

- Vähän myöhemmin kapteeni Kauuttila tiedustelee ohjeita saaren miehityksen suuruudesta ehdottaen Grönskäriin kahden ryhmän ja kahden konekiväärin miehitystä ja Furuskärille puolentoista ryhmän ja kahden konekiväärin miehitystä. Konekiväärit irroitettaisiin mantereelta Grundsundin ja Pöraiagian tukikohdista. Ehdotus hyväksytään.

Kello 00:30: Grönskärissä kuullaan Länsmanin suunnasta ääniä, yskähtelyä sekä vähän väliä moottoriveneen surinaa. Äänistä päätellen liikkuivat moottoriveneet edestakaisin Länsmanin takana. 8.Patteri ja kranaatinheittimet alkavat ampumaan Länsmania jatkuvalla häirintätulella. Tulitus jatkuu aina aamunkoitteeseen saakka. Yhteensä Länsmaniin ammutaan 200 - 205 kranaattia. Lisäksi samanaikaisesti 14.Patteri ja kranaatinheittimet aloittivat Horsön satamapaikkojen häirinnän ampuen yhteensä noin 176 kranaattia.

Kello 01:30: Grönskärillä ja Furuskärillä on suunnitelmien mukainen kiväärimiehitys.

Kello 01:50: Kapteeni Kauuttila määrää konekiväärien irroittamisesta ja kuljettamisesta. Viestiupseereille annetaan tehtäväksi hankkia 2 kilometriä kenttäkaapelia sekä kaksi puhelinta ja lähettää kolmen miehen vahvuinen puhelinryhmä saarien yhteyksien vetämistä varten. Aseupseerin tulee lisäksi hankkia ampumatarvikkeita saaren miehitysjoukoille. Tukikohtien päälliköiden tulisi lisäksi luovuttaa pioneerivälineitä Grönskärin ja Furuskärin joukkoja varten. Lisäksi kuljetuksiin tarvittavat moottoriveneet tulisi varata käyttöön.

Kello 02:30: Länsmanista päin kuulunut surina lakkaa.

Kello 04:30: Saarten puhelinyhteys on kunnossa ja Grönskärin kaksi konekivääriä ovat perillä saaressa. Saaresta ei ole löydetty venäläisten sotilaiden ruumiita eikä haavoittuneita.

Kello 05:00: Länsmanista kuuluu heikkoa moottoriveneen surinaa.

Kello 05:30: Veneyhteys saarien ja Björnholmin välillä lopetetaan. Grönskäriin ja Furuskäriin jää kumpaiseenkin perämoottori ja vene. Furuskäriin ei ennätetä siirtää konekivääreitä. Ainoana sotasaaliina Furuskäristä löytyy kolme Suomi-konepistoolin lipasta sekä automaatikiväärin lipas.

- Äänistä päätelle suurehko moottorivene risteili mantereenpuolella koko yön näyttäytymättä kuitenkaan.

 

LOPPUTULOS:

- Seuraavien aseiden paikat todettiin Grönskärissä patruunoista päätellen: Saaren pohjoiskärjessä on ollut venäläinen ja ruotsalainen pikakivääri ja konepistooli. Eteläkärjessä on asemissa ollut ruotsalainen pikakivääri, automaattikivääri sekä kiikarikivääri, joka löydettiin saaren eteläosasta.

- Ruokana venäläisillä on ollut säilykkeet ja vodka.

- Omat tappiomme olivat kolme kaatunutta sekä kuusi haavoittunutta. Ainoastaan yksi miehistä on haavoittunut vaikeasti, lopuilla lihashaavoja.

- Taistelun aikana tykistö, kranaatinheittimet sekä suorasuuntaustykit ampuivat yhteensä 1258 kranaattia.

- Tulesta ja Grönskäristä löydetyistä patruunoista päätellen on venäläisillä ollut saaressa kaksi ryhmää, jotka on lähtetty Horsöstä. Furuskärissä on käynyt saman verran venäläisiä joukkoja. Venäläisten tulikuri oli hyvä. Grönskärissä todetuista sideharsoista, revittyjen alusvaatteiden palasista, saappaista ja asetakeista päätellen ainakin osa venäläisistä oli haavoittuneita, jotka on kuljetettu pois saarelta.

- Grönskärin ja Furuskärin saaret pidettiin hallussa aina Sommaröarnin taisteluun saakka 23.10.1941.

 

Tilannetiedoitus: 06.10.1941 - 07.10.1941:

- Oma tykistö ampui illalla patteriston keskityksiä Grönskäriin, Furuskäriin, Länsmaniin ja Horsöhön. Kello 19:50 lähti partiomme kolmella veneellä Grönskäriin ja Furuskäriin. Ensimmäinen vene pääsi maihin, mutta venäläisten kiivaan tulen takia joutuivat kaikki kolme venettä ennen pitkään palaamaan takaisin. Tällöin kaatui omista kolme miestä ja kuusi haavoittui.

- Tykistömme kolme ja puoli tuntia kestäneen tulikeskityksen jälkeen suoritettiin uusi maihinnousu. Saaret miehitettiin.

 

HUOMAUTUKSIA:

- Tämän esityksen rakentamisessa on pääsääntöisesti käytetty taistelukertomusta sekä osin sotapäiväkirjoja ja tilannetiedoituksia. Lisäksi olen käyttänyt lähteenä majuri Aarvan tutkielmaa Bromarvin saaristotaisteluista Hangon rintaman aikana 1941. Tutkielma on vuodelta 1946, jonka on arvioineet asiaan todella hyvin perehtyneet henkilöt: majuri Karas, majuri Moring ja Eversti Kesämaa. Näiden lähteiden tietoja olen verrannut Niilo Lappalaisen kirjoittamaan kirjaan: Hankoniemi toisessa maailmansodassa. Esityksessä olevat kartat on piirretty taistelukertomuksen välissä olevien karttojen perusteella sekä itse tekstin perusteella.

- Kahdeksan tuuman tykin ampumista kahdeksasta laukauksesta kaksi jäi taistelukertomuksen mukaan suutariksi. Ilmeisesti suutarit jäivät Furuskärin saarelle missä ne lienevät edelleen, jos yön aikana saarelle siirtyneet joukotkaan eivät niitä löytäneet niin tuskinpa niitä on myöhemminkään löydetty.

Copyright © 2006, 2007 Kimmo Nummela