[SISÄLLYSLUETTELO]  [PÄÄSIVU]  [HISTORIA]  [VESTERVIK]  [BREDVIK]  [GRUNDSUND]  [RILAX]  [STORÖN]  [PARGAS]

[PRÄSTKULLA]  [LÅNGSTRAND]  [VIMONBÖLE]  [STORHOLMEN]  [SKOGBYTRÄSKET]  [HARPARSKOG]  [SPJUTBÖLE]

[BJÖRKKULLA]  [VITSAND]  [BJÖRNHOLMEN]  [ODENSÖ]  [SOMMARÖ]  [SKÅLDÖ]  [BAGGÖN]  [SIVUKARTTA]

 

BREDVIK

Bredvikin alue

  Karttamerkit

- Etäisyys Bredvikin alueelta lähimpiin venäläisten hallussa olleisiin saariin on vain noin 2,5 kilometriä. Ensimmäisten venäläisten hallussa olevien saarien, lähinnä Horsönin saaren edessä oli vain muutamia suomalaisten hallussa olevia saaria ennen Bredvikin aluetta. Isoin näistä saarista oli Storholmen. Vihollisen läheisyys näkyy myös Bredvikin alueen linnoitteissa. Jos linnoitteiden rakentamiseen olisi ollut käytettävissä enemmän aikaa ja varoja, olisi Bredvik pitänyt sisällänsä monia betonisia bunkkereita. Louhintatyöt näille bunkkereille on saatu joko kokonaan tai lähes kokonaan päätökseen.

- Nyt puolivalmiit bunkkerit seisovat yksin alueen monilla pienillä niemillä tuijottaen aluetta, josta vihollinen lähti jo vuosia sitten. Rakentajat hävisivät alueelta myös ja nyt nämä puolivalmiit sodan muistomerkit katoavat hiljalleen maisemasta.

- Ehkäpä mielenkiintoisin paikka alueella on niemi jossa tykkiasema 40, a & b sijaitsee. Jo pelkästään tykkiasema on mielenkiintoinen paikka nähdä eikä sitä ole vaikea löytää. Kummatkin pesäkkeet ovat edelleen paikoillaan, vaikkakin rintasuojat alkavat antaa periksi ajan hampaalle. Osa rintasuojasta on jo romahtanut ja jos mitään ei tehdä pesäkkeiden kunnostamiseksi, on aivan varmaa että ne romahtavat jonakin päivänä. Mielenkiintoisin yksityiskohta tykkiasemassa on laatat, jotka on kiinnitetty toiseen pesäkkeeseen. Numerot ja mahdollinen teksti on valitettavasti kulunut pois aikoja sitten, jättäen jälkipolvet vain arvailemaan mitä niihin on aikoinaan kirjoitettu. Joku tykkiaseman rakentajista on kuitenkin ollut sen verran neuvokas, että on kaivertanut vuosiluvun 1941 yhteen pesäkkeistä betoninen ollessa märkää. Sammal kasvaa nyt kaiverretussa vuosiluvussa tehden siitä sekä mahdollisesta päiväyksestä erittäin hyvin näkyvän.

Tähystystä yhdeltä Hankoniemen monista korkeista kukkuloista

- Toinen mielenkiintoinen ja sangen arvoituksellinen paikka on alue mistä rakenteet 408, 409 ja 425 löytyvät. Rakenne 408, joka on karttaan merkitty konekivääripesäkkeeksi, löytyy edelleen alueelta. Louhintatyöt on mitä ilmeisimmin saatu päätökseen rakenteen osalta. Rakenne 409 taas puolestaan on sangen arvoituksellinen. Linnoituskortin mukaan rakenne on ollut olemassa vuonna 1942. Nyt keväällä 2006 rakennetta ei löydy alueelta enää. On kuin koko louhittu rakenne olisi kadonnut kokonaan. Se mikä tekee rakenteesta arvoituksellisen on, että alue on kuitenkin täynnä kiviä louhinnasta, mutta itse rakennetta ei löydy. Kivien määrä alueella ja se että linnoituskartan mukaan rakenne 409 olisi ollut konekivääribunkkeri tähystyskuvulla ja panssarintorjuntatykin suojalla varustettuna, antaa hyvä syyn olettaa että majoitustilat neljällekymmenelle miehelle jotka oli suunniteltu rakenteeseen 425, olisi  sisällytetty rakenteeseen 409. Rakennetta 425 ei löydy alueelta.

- Rakenne 601 ei itsessään ole niinkään mielenkiintoinen. Rakenne on ollut majoituskorsu, jonka jäänteet näkyvät vain heikosti. Se mitä löytyi jäänteen vierestä oli paljon mielenkiintoisempaa ja hyvä muistutus siitä, ettei alueelta kannata ruveta poimimaan metallinpalasia matkamuistoksi. Majoituskorsun jäänteiden vieressä oli tykistön kranaatteja vieri vieressä. Ammukset oli aseteltu niin, että näytti siltä, että joukkojen oli tarkoitus viedä ne mukanaan alueelta lähtiessä. Kaikki ammukset olivat pahoin ruostuneet ja ainoastaan osittain räjähtäneitä. Ammusten viereen oli kasattu kranaattien osia ja sytyttimiä. Iso pala merimiinasta lojui myös lähistöllä. Puolustusvoimat raivasivat nämä löydöt alueelta toukokuun 2006 alussa.

- Internetistä löytyvä puolustusvoimien tiedote vuodelta 2003. Merivoimat raivaavat ammuksia Hangon itäpuolella sijaitsevan Koön saaren rannoilta: Merivoimat raivaavat jatkosodan aikana upotettuja ammuksia.

- Internetistä löytyvä uutinen vuodelta 2005. Yhä enemmän sodanaikaisia ammuslöytöjä ilmoitetaan viranomaisille: Puolustusvoimat raivaavat yhä enemmän sodanaikaisia räjähteitä.

- Henkilökohtaiset huomautukseni perustuvat tilanteeseen puolustuslinjassa vuosina 2005 ja 2006.

Rakenteet, jotka on numeroitu kahdella numerolla

- Ainoa tykkiasema Bredvikin alueella on rakenne 40, a & b. Tykkiasema on valmis ja luultavasti näki toimintaa Hangon rintaman aikana. Kummatkin pesäkkeet löytyvät alueelta. Tykkien jalustat ovat sangen suuria mikä tekee todennäköiseksi sen, ettei tykkiasema aseistus ollut täysin selvillä rakennusvaiheessa. Tämän takia jalusta tehtiin mahdollisimman suureksi, jotta asema voitaisiin aseistaa lähes millä tykillä tahansa.

 

Numero

Linnoituskortti

Huomautus

40, a & b

Kyllä

Tykkiasema on suhteellisen hyvässä kunnossa. Rappaukset rintasuojasta ovat rapistumassa.

 

Rakenteet 4xx

- Rakenteiden välillä, jotka oli numeroitu alkaen numero neljällä, on suuria eroavaisuuksia Bredvikin alueella. Alueelta löytyy niin konekivääripesäkkeitä, majoitusbunkkereita ja korsuja että konekivääribunkkereita. Lähes kaikki rakenteet löytyvät alueelta. Tosin kaikki kallioon louhitut rakenteet ovat keskeneräisiä.

 

Numero

Linnoituskortti

Huomautus

403

Ei

 

404 Ei  Louhittu rakenne on hyvässä kunnossa ja sijaitsee aivan kesämökin vieressä.
405 Ei Rakenteen louhintaa ei ole saatu valmiiksi. Sisäänkäynti on ainoastaan osittain louhittu.
406  Ei   Rakenne sijaitsee kesämökin pihassa.
407 Kyllä  
408 Ei  
409 Kyllä  Louhinta asteelle edennyt rakenne on ilmeisesti kadonnut alueelta vuosien 1942 ja 1955 välisenä aikana. Vuonna 2006 alueelta löytyy ainoastaan kiviä jotka ovat tulleet rakenteen louhimisesta.
421 Ei  
422 Ei  
423 Ei  
424 Ei  
425 Ei Ei löydy alueelta.

 

Rakenteet 6xx

- Ainoastaan yksi rakenne rakenteista, jotka on numeroitu alkaen numero kuudella, löytyy Bredvikin alueelta. Kyseessä oli majoituskorsu ja rakenteen jäänteet löytyvät edelleen alueelta.

 

Numero

Linnoituskortti

Huomautus

601

Ei

 Rakenteen jäänteiden vierestä löytyi tykistön kranaatteja.

 

Muut rakenteet puolustuslinjassa

 

Kuvaus Huomautus
Kaksi louhittua bunkkeria

Kaksi louhittua rakennetta, jotka eivät ole alunperin merkitty linnoituskarttaan. Louhinta näyttäisi olevan valmis.

Komentopaikka Lyhyt taisteluhaudan pätkä ja korsun jäänteet viittaisivat siihen, että kyseinen kellari palveli jotain tarkoitusta varten Harparskog-linjalla.

Copyright © 2005, 2006 Kimmo Nummela