[SISÄLLYSLUETTELO]  [PÄÄSIVU]  [HISTORIA]  [LAPPOHJA 01.07.1941]  [STORKROKAN 01.07.1941]  [DRAGSVIK 06.07.1941]

[LAPPOHJA 07.07. - 08.07.1941]  [HORSÖN 10.07.1941]  [STACKÖRN 13.07. - 14.07.1941]  [MORGONLANDET 16.07.1941]  [LILLMARS 17.07.1941]

[HÄSTÖ 18.07.1941]  [BENGTSKÄR 26.07.1941]  [GUNNARSHOLM/FURUÖN 30.07.1941]  [ELMHOLM 16.08.1941]  [GUNNARSHOLM 02.09. - 03.09.1941]

  [BJÖRKHOLM/KOHOLM  02.09. - 03.09.1941]  [GRÖNSKÄR/FURUSKÄR 06.10. - 07.10.1941]  [STOSKÄR/KOHOLM 14.10.1941]

[LAPPOHJA 21.10.1941]  [BORGARS 21.10. - 22.10.1941]  [SOMMARÖAR 23.10.1941]  [SIVUKARTTA]

 

PARTIOINTIA BORGARSIN ALUEELLA 21.10. - 22.10.1941

Borgarsin alue

PARTIOT:

Partio No. 1: Partion vahvuus yksi aliupseeri ja neljä miestä JR 55:n 6.Komppaniasta. Partionjohtajana kersantti Haupt.

Partio No. 2: Partion vahvuus yksi aliupseeri ja viisi miestä 6.Rannikkopioneerikomppaniasta. Partionjohtajana ylikersantti Herrgård.

Säätila: Illalla oli pilvistä ja satoi hieman. Myöhemmin yöllä säätila kirkastui. Partioinnin aikana oli tähtikirkas taivas. Tuuli oli puuskittaista.

 

SUUNNITELMA:

Partio No. 1: Miesten lähtöpaikka tehtävän suorittamiseen on "Brickans". Suuntana 35,00.

Lähtöalue
- Partio No.1:n lähtöalue. Miehet ovat edenneet kuvassa näkyvän metsikön reunaa kohden Borgarsin kukkuloita, jotka näkyvät taustalla kuvan oikeassa laidassa.

- Partion ensimmäisenä tavoitteena on saavuttaa oja, joka johtaa Borgarsin kukkuloilta alas pelloille. Ojan saavutettua partion on edettävä kohden tietä ojaa pitkin ja läpäistävä venäläisten piikkilankaeste ennen panssarikaivantoa Borgarsin kukkuloilla. Piikkilankaesteeseen räjäytetään aukko. Tästä aukosta partio jatkaa etenemistä yli panssarihaudan saavuttaen venäläisten yhdyshaudan. Eteneminen jatkuu yhdyshaudassa kohden pesäkettä numero 67, joka on partion lopullinen tavoite. Tavoitteen saavutettua partio räjäyttää pesäkkeen ja palaa takaisin samaa tietä kuin mennessä. Jotta paluu piikkilankaesteen lävitse sujuu ongelmitta, jättää partio menomatkalla kaksi miestä varmistamaan paluutien.

Panssarikaivanto Borgarsin kukkulan tuntumassa
- Panssarikaivanto Borgarsin kukkuloiden tuntumassa. Partion No. 1:n tarkoitus oli piikkilankaesteen jälkeen edetä tämän samaisen kaivannon ylitse. Partio on edennyt suoraan edessä olevan metsikön reunaa, metsän vasemmalla puolella.

Panssarikaivanto Borgarsin kukkulalla
- Panssarikaivanto Borgarsin kukkuloilla. Partion No. 1:n tavoite oli edetä kuvan vasemmasta laidasta yli esteen ja päästä venäläisten yhdyshautaan esteen oikealla puolella.

Partio No. 2: Partion lähtöpaikka on "Brickans". Suuntana 30,00. Partio lähtee liikkeelle kello 04:30 ja etsii tien yli Skogsholmenin. Skogsholmenin saavutettua partio etenee venäläisten piikkilankaesteen luo ja räjäyttää aukon esteeseen. Jos räjäytys ei aiheuta reaktiota venäläisissä, räjäytetään myös toinen panos. Räjäytyksien jälkeen partio palaa samaa tietä takaisin. Jos kumpikaan räjäytyksistä ei aiheuta venäläisissä reaktiota, odottaa partio kello 05:15 saakka ja räjäyttää viimeisen panoksen ja palaa tämän jälkeen takaisin.

Partioiden suunnitellut reitit

EDELLYTYKSET PARTIOIDEN MENESTYKSELLISELLE TOIMINNALLE:

- Partioiden toteutuksesta luotiin seikkaperäinen suunnitelmaa. Ilmakuvia ja tähystäjien raportteja oli tutkittu perusteellisesti. Partioihin osaa ottavat miehet olivat kaikki vapaaehtoisia ja lisäksi kaikilla oli aiempaa kokemusta partioinnista Hangon rintamalla. Partiot kokoontuivat yhteen 21.10. kello 13:00, jolloin partioiden toteutus käytiin huolellisesti lävitse. Tämän jälkeen miehet siirtyivät etulinjaan, jossa maastoon tutustuttiin huolellisesti. Tykistö ja kranaatinheittimet olivat hiljaa koko iltayön tuudittaen venäläiset näin omiin ajatuksiinsa rauhallisuuden vallitessa. Tämän rauhallisuuden katkaisisi partioidemme toiminta, joka perustui yllätykseen.

 

TOTEUTUS:

- Partio No. 1 lähti liikkeelle kello 04:00 ja saavutti ensimmäisenä tavoitteena olleen ojan vauhdilla. Kaikki meni kuten oli suunniteltukin ja askel askeleelta partio eteni ojaa pitkin. Partion edetessä ojaa pitkin alkoi yötaivas seljetä pilviverhon rakoillessa. Pilvien lomasta tuli esille kirkas tähtitaivas. Kun partion liikkeelle lähdöstä oli kulunut noin 35 minuuttia, pysähtyivät miehet kuuntelemaan josko venäläisten puolelta kuuluisi liikettä. Minkäänlaista liikettä ei kuitenkaan kuulunut piikkilankesteen toiselta puolelta. Partio makasi vielä muutaman minuutin liikkumatta, kunnes viimein miehet nousivat ylös ja aloittivat varovaisen etenemisen.

- Partion hädin tuskin ehdittyä jaloilleen avasi venäläisten konepistooli tulen noin 20 - 30 metrin etäisyydeltä. Miehet huomasivat, että tuli oli avattu venäläisten vartiopaikalta, jossa oli kaksi venäläistä sotilasta. Venäläisten vartiomiesten huomattua partiomme, aloitti partio vetäytymisen pois Borgarsin kukkuloiden tuntumasta. Miestemme vetäytyessä avasivat he tulen kohden venäläisiä ja venäläisten vartiopaikkaa kohden heitettiin kolme käsikranaattia. Noin viisi minuuttia myöhemmin juoksivat venäläisten vartiomiehet Borgarsin kukkuloille, josta ammuttiin valoraketti. Kyseinen valoraketti valaisi Lappvikin kartanon pellot tehokkaasti, jossa partiomme juuri yritti päästä omien puolelle.

- Valoraketin noustessa taivaalle avasi venäläisten raskas konekivääri tulen Borgarsin kukkuloilta. Kyseinen konekivääri on ilmeisesti asemassa panssarikaivannon tasalla. Konekiväärin kuulat lensivät tarkasti kohteeseensa, lähelle partiotamme, joka yritti maastoutua parhaansa mukaan. Lisää valoraketteja ammuttiin venäläisten puolelta ja myös metsänreunasta ammuttiin valoraketteja. Valorakettien jälkeen metsänreunasta avattiin myös tuli. Aseista ei ole tarkempaa tietoa, mutta yksi aseista piti samanlaista ääntä kuin ranskalaisvalmisteinen pikakivääri. Tosin pauke oli huomattavasti kovempi. Kyseessä ehkäpä saattoi olla panssarintorjuntakivääri. Samaan aikaa tulitukseen oli yhtynyt myös kaksi venäläisten pikakivääriä ja lisäksi kivääritulta tuli partiotamme kohden Borgarsin kukkuloiden jokaisesta kohdasta. Lisäksi valoraketteja ammuttiin ilmaan jatkuvasti. Kävi erittäin selväksi, että kukkula oli erittäin vahvasti miehitetty. Lopuksi tulitukseen yhtyi vielä yksi konekivääri, jolloin partiomme asema oli erittäin tukala.

- Tehtävän jatkamisessa ei enää ollut mitään mieltä, koska yllätysmomentti oli hukattu. Partion oli aivan turha yrittää räjäyttää piikkilankaestettä enää. Partio palasi takaisin omalle puolelle kello 05:15 aikaan.

- Partio No 2. lähti liikkeelle kello 04:30 aikaan toisessa suunnassa. Skogsholmen saavutettiin ilman suurempia vaikeuksia. Yhdessä kohtaa kukkulaa partio joutui kylläkin ylittämään kaksi metriä korkean kallion jyrkänteen, joka oli sammaleen peitossa. Miesten ylittäessä tätä "estettä", sortui jyrkänne heidän allaan aiheuttaen melkoisen metakan. Venäläisten asemat lähellä piikkilankaestettä suorittivät hälytyksen tästä metelistä johtuen. Samantien venäläisten puolelta avattiin tulitus kahdella pikakiväärillä. Lisäksi yksittäisiä kiväärinlaukauksia kuultiin venäläisten puolelta. Muuntajan luota ammuttiin myös valoraketti. Partiomme myös huomasi, että venäläiset tällä alueella käyttivät räjähtäviä luoteja. Koska partiomme oli jo näin aikaisessa vaiheessa joutunut tulitaisteluun, päätti partionjohtaja, että oli aika räjäyttää mukana olleet räjähdyspanokset. Partiolla oli mukana neljä räjähdyspanosta, jotka asetettiin paikoilleen noin kahden metrin välein. Panokset räjähtivät melkein samanaikaisesti kello 05:00 aikoihin.

- Partion paluumatkalla saatteli muuntajan luona oleva venäläisten konekivääri miehiä. Partio pääsi kuitenkin takaisin omille linjoille ilman tappioita.

Maan alle hautautunut pesäke
- Muuntajan luona oleva maan alle hautautunut pesäke.

Venäläisten aseiden sijoitus Borgarsin maastossa ja suomalaisten partioiden toteutunut reitti

LOPPUTULOS:

- Partio No. 1 ei käytännössä kyennyt suorittamaan tehtäväänsä loppuun saakka. Huolimatta tästä, antoi partion toiminta sangen paljon hyödyllisiä havaintoja. Tärkein havainto oli, että venäläisillä on yön pimeinä tunteina kaksoisvartio Borgarsin kukkuloiden alapuolella, itse Lappvikin kartanon pelloilla. Lisäksi partio saattoi havainnoida automaattiaseiden sijoituksen alueella. Venäläiset myös miehittävät asemansa erittäin nopeasti hälytyksen jälkeen.

- Partio No. 2 suoritti sille annetun tehtävän loppuun saakka. Miesten onnistui räjäyttää aukko venäläisten piikkilankaesteeseen vaikeuksista huolimatta ja varmasti tämänkaltaisia yrityksiä jatketaan myös jatkossa, koska niitä voidaan pitää suhteellisen riskittöminä yrityksinä. 

- Partio No. 1:n epäonnistuminen voidaan suurelta osin laittaa sääolosuhteiden ja venäläisten valppauden syyksi. Näkyvyys partion aikana oli melko hyvä, josta syystä venäläisten kaksoisvartio piikkilankaesteen luona oli selvillä miestemme liikkeistä jo sangen varhaisessa vaiheessa.

- Partion epäonnistuminen on kova pala, mutta avoimessa Borgarsin maastossa, joka ei juuri suojaa miehille tarjoa, partiot joko ovat onnekkaita tai eivät ole. Uusien partioiden lähettämisessä räjäytystehtäviin täytyy ottaa edellisistä partioista oppia. Partioiden täytyy räjäyttää piikkilankaeste nopeasti ja sen jälkeen palata takaisin. Lisäksi ennen partion lähtöä venäläisten automaattiaseiden sijoitus maastossa täytyy olla selvillä, jotta uusilta epäonnistumisilta vältytään.

 

Tilannetiedoitus: 21.10.1941 - 22.10.1941:

- Hankoniemen lohkolla ollut partiota aamuyöstä liikkeellä venäläisten etumaastossa. Yksi partioista palasi takaisin saadessaan vastaansa ankaraa konekivääritulta. Lähestyessään kahta lähekkäin olevaa pesäkettä huomasi venäläisten parivartio partiomme ja hälyytti pesäkkeet toimintaan. Partio oli Borgarsin suunnassa.

- Samassa suunnassa oli toinenkin partio liikkeellä tehtävänä tehdä aukkoja venäläisten piikkilankaesteisiin ja tässä onnistuttiinkin. Molemmat partio palasivat tappioitta takaisin.

 

HUOMAUTUKSIA:

- Yllä oleva partiokertomus perustuu lähes kokonaisuudessaan JR 55:n II Pataljoonan sotapäiväkirjan välissä olevaan kertomukseen. Partioiden reitit sekä venäläisten aseiden sijoitus kartalla perustuvat partiokertomuksen liitteenä olevaan karttaan. Lisäksi olen käyttänyt tilannetiedoituksia lähteenä.

- Kertomuksessa mainittu Skogsholmenin kukkulaa ei tässä esityksessä käytetyillä kartoilla näy. Kukkula on pieni, mutta näkyvissä nykypäivän suunnistuskartoilla.

- Partioiden lähtöpaikaksi on mainittu "Brickans". Liitteenä olevalle kartalle partioiden reitti on piirretty alkaen Lappvikin kartanontieltä. Onko kyseistä tietä mahdollisesti kutsuttu "Brickansiksi" joskus ei ole tiedossa.

Copyright © 2006, 2007 Kimmo Nummela