[SISÄLLYSLUETTELO]  [PÄÄSIVU]  [HISTORIA]  [VESTERVIK]  [BREDVIK]  [GRUNDSUND]  [RILAX]  [STORÖN]  [PARGAS]

[PRÄSTKULLA]  [LÅNGSTRAND]  [VIMONBÖLE]  [STORHOLMEN]  [SKOGBYTRÄSKET]  [HARPARSKOG]  [SPJUTBÖLE]

[BJÖRKKULLA]  [VITSAND]  [BJÖRNHOLMEN]  [ODENSÖ]  [SOMMARÖ]  [SKÅLDÖ]  [BAGGÖN]  [SIVUKARTTA]

 

BJÖRNHOLMEN

Björnholmenin alue

  Karttamerkit

- Björnholmen eli karhusaari. Saaren voisi kyllä nimetä uudelleen vaikkapa linnoitussaareksi. Saarelle on rakennettu huomattava määrä bunkkereita, tunneleita ja tykkiasemia. Aivan kaikkea ei ole valmiiksi saatu, mutta jo yksinään keskeneräisetkin rakenteet ovat massiivisia. Saari on käytännössä louhittu ontoksi. Björnholmenin uiva linnoitus sijaitsee keskellä väylää, joka vie Tammisaareen. Tämän takia saari on ollut strategisesti erittäin tärkeä ja se myös näkyy linnoitteiden määrässä ja koossa.

- Hangon rintaman olemassaolon aikana venäläiset tulittivat tykistöllä jonkin verran Björnholmenia. Suurempia tappioita näistä pommituksista ei kuitenkaan syntynyt. Saaren ympäristöstä etsittiin myös venäläistä sukellusvenettä, jota ei kuitenkaan löytynyt etsinnöistä huolimatta. Kyseinen sukellusvene on joko ollut laskemassa miinoja tärkeälle väylälle tai sitten yrittämässä asemiin Tammisaaren edustalle.

- Niin tai näin, saari on ehdottomasti vierailun arvoinen, vaikka kesämökit ovatkin nyt vallanneet lähes jokaisen kohdan rannasta. Helpoin rantautumispaikka on rakenteen 228 kohdalla. Ranta on tosin täynnä teräviä kiviä rakenteen louhimisesta johtuen, mutta rantaan pääsee hieman isommallakin veneellä. Kyseistä rakennetta ei koskaan saatu täysin valmiiksi. Vain kesken jäänyt tunneli on muistuttamasta rakenteesta.

Jalkaväkirykmentti JR55 Helsingistä taisteli Hankoniemellä 3.7. - 3.12.1941

- Koska saaren rannat ovat täynnä kesämökkejä, on hyvä käydä vaihtamassa muutama sana kesäasukkaiden kanssa jos mahdollista. Muuten saarella vaeltelusta vain syntyy ylimääräistä hämminkiä ja huolta kesäasukkaille, jotka kyllä tunnistavat tuntemattomat kulkijat. Yksi harvoista rakenteista, joka sijaitsee täysin kesämökin pihalla on rakenne 225. Kyseessä on bunkkeri, jossa on kaksi konekivääripesäkettä sekä majoitustilat. Rakenne on ainoa lajissaan Harparskog-linjalla, jota ei ole lukittu. Sisätilat ovat sangen isot ja poikkeavat huomattavasti Harparskogin alueella olevista bunkkereista.

- Edellisen rakenteen lähistöllä sijaitsee myös luolan suuaukko rakenteeseen 226, a, b & c. Rakenteeseen on kolme sisäänkäyntiä, joista yksi on suljettu. Kahden avoimen sisäänkäynnin vieressä sijaitsee tykkipesäkkeet, joista toinen on erinomaisessa kunnossa. Toinen on peittynyt kasvillisuuden ja kaatuneiden puiden alle. Kyseessä on kuitenkin ehdottomasti mielenkiintoisin rakenne Björnholmenissa.

- Huolimatta rantojen tiiviistä rakentamisesta, rakenteet ovat pysyneet sangen hyvässä kunnossa ja ilmeisesti kesäasukkaat pitävät huolta joistakin rakenteista. Ainoastaan rakenteen 311 kaivettu ja osittain louhittu kuoppa näyttäisi hävinneen kokonaan. Louhintatöistä syntynyt kiviaines löytyy kyllä alueelta edelleen isoon kekoon koottuna.

- Saari ei näytä isolta kartalla, mutta todellisuus on toinen ja saarella käyntiin kannattaakin varata koko päivä, jos aikoo vierailla jokaisella rakenteella.

- Henkilökohtaiset huomautukseni perustuvat tilanteeseen puolustuslinjassa vuosina 2005 ja 2006.

Rakenteet 2xx

- Lähes kaikki rakenteet Björnholmenissa, jotka on numeroitu alkaen numero kahdella, on saatu jonkinlaiseen valmiuteen. Rakenteiden kesken on suuria eroavaisuuksia. Joukossa on niin avoimia tykkiasemia, kuin tykki- ja konekivääribunkkereita/korsuja.

 

Numero

Linnoituskortti

Huomautus

224, a & b

Kyllä

 

225 Kyllä  
226, a, b & c Kyllä Virhe kartan numerossa (826).
227, a & b Kyllä Linnoituskortti kuuluu rakenteelle 228.
228 Ei  
229 (44) Kyllä  

 

Rakenteet 3xx

-  Yhteinen nimittäjä rakenteille, jotka on numeroitu alkaen numero kolmella, on ettei niitä ole saatu valmiiksi. Rakenteista ei myöskään ole juuri jäljellä näkyviä merkkejä. Valmistuessaan kaikki kolme rakennetta olisivat olleet konekivääribunkkereita/korsuja tähystyskuvulla varustettuna.

 

Numero

Linnoituskortti

Huomautus

309

Kyllä

 

310 Ei  
311 Kyllä Rakenteesta löytyy ainoastaan kasa maata ja kiveä.

 

Muut rakenteet puolustuslinjassa

 

Kuvaus Huomautus

Louhittu asema

 

Copyright © 2005, 2006 Kimmo Nummela